Složky / Levý panel a pravý panel

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Složky jsou základním navigačním nástrojem, pomocí kterého lze procházet programem. Velkou výhodou tohoto stromového uspořádání je maximální přehlednost. V každém okamžiku přesně vidíme, v jaké agendě se nacházíme a bez dlouhého hledání můžeme přejít do další agendy.

Aktivace složek

Levý panel (ve výchozím stavu je zavřený)

Pravý panel

Zobrazení nebo skrytí celého oddílu Složky můžeme zvolit v menu Zobrazení/ Prostředí/ příkazem Složky nebo stiskem ikony Složky v Nástrojové liště. Parametry pro nastavení a zobrazení složek najdeme v okně Nastavení vzhledu a chování programu ve větvi Komponenty/ Složky.

Tip Jednotlivé složky můžeme samostatně vypnout pomocí tlačítka Zavřít v jejich záhlaví. Pomocí tlačítka Nabídka můžeme konkrétní zavřenou složku zaškrtnutím znovu zobrazit nebo zobrazenou skrýt. Pokud chceme vyhledat ve stromu aktuálně otevřenou agendu, stiskneme tlačítko Vyhledat agendu (vodorovná, oboustranná šipka).

d_slozky_system.gif

Pro pohyb a práci v jednotlivých složkách platí stejné zákonitosti jako pro práci se stromy.

Upozornění Položkám ve složkách můžeme v okně Vlastnosti agendy nadefinovat klávesovou zkratku pro otevírání. Více zde.

Tip Uspořádání pořadí položek ve složkách Po spuštění a Oblíbené je možné "přetažením" pomocí myši nebo klávesovou zkratkou Shift+šipka nahoru a Shift+šipka dolů.

Související témata

Popis pracovní plochy, Stromy, Nastavení vzhledu a chování programu, Vlastnosti agendy