Složky - Naplánované úlohy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Složka Naplánované úlohy je plněna uživatelem podle jeho potřeb. Do složky umístíme například agendu nebo operaci, se kterou nejčastěji pracujeme. Po spuštění programu se zde uvedená agenda automaticky otevře.

Upozornění Pokud máme v okně Nastavení vzhledu a chování programu zaškrtnutou volbu Komponenty/ Levý panel/ Naposledy otevřené agendy, tak bez ohledu na ruční úpravu obsahu složky Po spuštění budou programu otevřeny ty agendy, které zůstaly otevřené při posledním vypnutí programu. Pokud opouštíme program s uzavřenými agendami, při dalším spuštění se žádná neotevře. Více zde.

Tip Obecný popis vlastností a ovládání složek je uveden na samostatné stránce nápovědy. Více zde.

D_naplanovane_ulohy.gif

Práce ve složce Naplánované úlohy

Ve složce Po spuštění můžeme aktivovat lokální menu s nabídkou těchto příkazů:

Příkazy se vztahují k jednotlivým položkám v této složce. Příkaz Odstranit Vše se aplikuje na všechny.

Přidání nové položky

  1. Z lokálního menu vybereme příkaz Nová položka.

  2. Vybereme typ položky, kterou chceme přidat.

  3. Program podle typu zvolené položky otevře okno, ve kterém zadáme potřebné parametry.

Tip Zvolenou agendu nebo systémovou operaci, která je součástí programu DUEL, přeneseme do složky Po spuštění myší pomocí metody "chytni a táhni". Uchopíme kurzorem myši položku, kterou chceme přesunout, stiskneme a držíme levé tlačítko a "přetáhneme" položku na nové místo ve složce Po spuštění. Položku můžeme přidat i funkcemi Kopírovat (Ctrl+C) a Vložit (Ctrl+V) z ostatních složek.

Tip Použitím nové položky Složka můžeme vytvořit stromovou strukturu a položky "zpřehlednit".

Tip Uspořádání pořadí položek je možné "přetažením" pomocí myši nebo klávesovou zkratkou Shift+šipka nahoru a Shift+šipka dolů.

Přidání operace z průvodce

  1. Na předposlední straně průvodců operací můžeme zaškrtnout volbu Uložit operaci do.

  2. Po zaškrtnutí můžeme zvolit, kam se operace uloží. Pokud chceme naplánovat její spuštění zvolíme jednu z možností:

  1. Dokončením průvodce operace se zároveň operace uloží jako naplánovaná do příslušného oddílu složky Naplánované úlohy.

Videonávod Naplánované úlohy

 

Související témata

Složky, Stromy, Nastavení vzhledu a chování programu