Složky - Oblíbené u firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Složka Oblíbené u firmy je naplňována uživatelem v konkrétní firmě podle jeho potřeb. Kromě agend a operací, které jsou součástí programu DUEL je možné mezi oblíbené zařadit i dokumenty z jiných Windows aplikací (například Word, Excel, www adresy apod.) nebo zde můžeme spouštět Průzkumníka.

Tip Obecný popis vlastností a ovládání složek je uveden na samostatné stránce nápovědy. Více zde.

Práce ve složce Oblíbené u firmy

Ve složce Oblíbené u firmy můžeme aktivovat lokální menu s nabídkou těchto příkazů:

Příkazy se vztahují k jednotlivým položkám v této složce. Příkaz Odstranit Vše se aplikuje na všechny.

Přidání nové položky

  1. Z lokálního menu vybereme příkaz Nová položka.

  2. Vybereme typ položky, kterou chceme přidat.

  3. Program podle typu zvolené položky otevře okno, ve kterém zadáme potřebné parametry.

Tip Zvolenou agendu nebo systémovou operaci, která je součástí programu DUEL, přeneseme do složky Oblíbené u firmy myší pomocí metody "chytni a táhni". Uchopíme kurzorem myši položku, kterou chceme přesunout, stiskneme a držíme levé tlačítko a "přetáhneme" položku na nové místo ve složce Oblíbené u firmy. Položku můžeme přidat i funkcemi Kopírovat (Ctrl+C) a Vložit (Ctrl+V) z ostatních složek.

Tip Použitím nové položky Složka můžeme vytvořit stromovou strukturu a položky "zpřehlednit".

Tip Uspořádání pořadí položek je možné "přetažením" pomocí myši nebo klávesovou zkratkou Shift+šipka nahoru a Shift+šipka dolů.

Související témata

Složky, Stromy