Formuláře

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Formulář je prostor s rozmístěním editorů s popisem a slouží k pohodlnému a přehlednému zobrazení, pořizování a editaci údajů do záznamů agendy.

Upozornění K aktivaci části Formulář - Tabulka slouží klávesa F12. Opakovaný stisk této klávesy cyklicky přepíná kurzor mezi tabulkou a formulářem (jsou-li zobrazeny).

Zobrazení formuláře

D_plocha_zobrazeni_agenda.jpg

Prvky ve formuláři

Prvky ve formuláři bývají sdruženy do skupin a mají společný popis, který specifikuje obecnější charakter údajů ve skupině.

d_formular.jpg

Tip Pokud má editor číselníkovou podporu, má jeho popis barevně odlišené klíčové písmeno.

Nastavení formuláře

Upozornění Lokální (místní) nastavení má vyšší prioritu než nastavení globální.

Související témata

Popis pracovní plochy, Editory, Číselníky, Menu