Adresář osob

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Adresář osob

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_adresar_osob.png

Adresář osob je další důležitou agendou v programu. O každém zaměstnanci si pomocí adresáře osob udržíme dokonalý přehled včetně účtu, na které je posílána mzda.

Pomocí Adresáře osob lze sledovat náklady i výnosy související s jednotlivými pracovníky v modulu Mzdy.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Adresar_osob_Formular_F1.png
D_Adresar_osob_Formular_F2.pngD_Adresar_osob_Formular_F3.png
D_Adresar_osob_Formular_F4.pngD_Adresar_osob_Formular_F5.png
D_Adresar_osob_Zalozky.png

Osoba

Základní informace o evidované osobě.

Adresa trvalého pobytu a spojení / Kontaktní adresa a spojení / Alternativní adresa a spojení

Sekce s adresami a spojeními k evidované osobě. Podrobnosti k práci s adresami jsou v sekci Pracovní postupy v bodu Jak pracovat s jednotlivými adresami.

Logo...

Obecně se jedná o první záznam ze záložky Média, který se zobrazuje ve formuláři automaticky. Nejčastěji fotka osoby.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Adresar_osob_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam osob

Seznam všech zadaných osob. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Bankovní spojení

Seznam účtů používaných pro peněžní transakce. Jeden z účtů by měl být vždy označen jako nejčastěji používaný - primární. Tento účet bude nabídnut přednostně (např. v převodních příkazech). Více v kapitole Jak přidat k osobě bankovní účet.

3. Kategorie

Kke každé osobě lze přiřadit kategorii, která stručně charakterizuje vztah k obchodním partnerům, ke konkurenci apod. Kategorií zde může být uvedeno více v souvislosti s tím, do jaké skupiny partnerů aktuální osoba spadá (např. dealer + dlužník). Kategorie lze s výhodou použít při filtrování zobrazených záznamů. Více v kapitole Kdy zatřídit osobu do kategorie.

4. Firmy

U každé osoby může být vedeno neomezeně mnoho firem, ke kterým patří (tyto firmy musí existovat v Adresáři firem). U osob můžeme evidovat i jejich funkci a přiřadit jim odpovídající prioritu. Více v kapitole Propojení adresáře firem a adresáře osob.

5. Plánované akce

Záložka Plánované akce slouží k pořízení záznamů o plánovaných akcích spojených s danou firmou. Příkladem mohou být jednání a schůzky, významná jubilea jednatelů, atd. Tyto záznamy se samozřejmě objeví v agendě Kalendář událostí.

  1. Přepneme se na záložku Plánované akce.

  2. Založíme nový záznam/novou položku a vyplníme požadované údaje.

  3. Pokud chceme vyplňovat i další údaje, můžeme v nabídce Zobrazení/ Rozložení zvolit jiné, které obsahuje požadované údaje.

  4. Novou akci uložíme pomocí Ctrl+Enter.

6. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.

7. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

Poznámka Vazba odkazem je provedena skrytým identifikátorem. Případná změna viditelného údaje, např. zkratky, se okamžitě projeví ve všech agendách, kam vazba směřuje. V praxi to znamená, že můžeme kdykoli podle potřeby změnit označení vybrané osoby bez nutnosti provádění údržby dat v ostatních agendách.

9. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

10. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

11. Internet

Nabízí možnost přenést údaje osoby jako parametry do mnoha internetových služeb - vyhledávání v rejstříku, vyhledávání na internetu, lokalizace na mapách apod.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Adresar_osob_Operace_O1-2.pngD_Adresar_osob_Operace_O3.pngD_Adresar_osob_Operace_O4.pngD_Adresar_osob_Operace_O5.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak zadat novou osobu.

  2. Jak přidat k osobě bankovní účet.

  3. Jak pracovat s jednotlivými adresami.

  4. Kdy zatřídit osobu do kategorie.

  5. Propojení adresáře firem a adresáře osob.

 

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují kromě opisů a seznamů ještě štítkové a obálkové formáty tisku adres.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Adresář firem, Obce, Státy, Měny, Banky, Homebanking, Kategorie

 

toppage.gif Začátek stránky