Kniha jízd

Aktuální firma | Modul | Agendy | Kniha jízd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_kniha_jizd.png Kniha jízd slouží k evidenci soukromých i firemních automobilů používaných pro služební účely a k evidenci uskutečněných cest včetně výpočtu nákladů.
 
Každý záznam obsahuje informace o automobilu, který cestu absolvoval, o jeho řidiči a o všech nákladech souvisejících s cestou (množství a cena čerpaného paliva, sazby náhrad pro řidiče a případně další vedlejší výdaje).

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_kniha_jizd_Formular_F1.png
D_kniha_jizd_Formular_F2.pngD_kniha_jizd_Formular_F3.png
D_kniha_jizd_Formular_F4.pngD_kniha_jizd_Formular_F5.png
D_kniha_jizd_Formular_F6.pngD_kniha_jizd_Formular_F7.png
D_kniha_jizd_Zalozky.png

Jízda...

Základní identifikační údaje o jízdě. Označení dokladu, použité vozidlo a řidič.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Doba jízdy...

Sekce s datumovými a časovými údaji o vykonané jízdě.

Náhrady...

Tento oddíl obsahuje tabulkové hodnoty náhrad, které budou použité při výpočtu.

Výdaje...

Evidence skutečných výdajů během cesty.

Čerpání PHM...

Údaje o čerpání pohonných hmot pro výpočet nákladů.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_kniha_jizd_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Kniha jízd

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak evidovat pracovní a soukromé cesty.

  2. Jak získat podklady pro silniční daň.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují knihy jízd a vyúčtovací doklady. Pro služební vozidla a pro soukromá vozidla absolvující služební cestu je připravena rozdílná tisková sestava Kniha jízd.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Vozidla, Opakované cesty, Adresář osob, Sazby náhrad, Ceny paliv

toppage.gif Začátek stránky