Výkony

Aktuální firma | Společné číselníky | Výkony

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_vykony.png

Tento číselník je určen k evidenci Výkonů, které slouží k členění jednotlivých dokladů v agendách programu. Seznam výkonů je před zahájením práce třeba vytvořit podle aktuální situace ve firmě. Později je možné seznam libovolně upravovat.

V rámci vnitropodnikového účetnictví umožňuje členění záznamů na výkony sledovat výnosy a náklady související s vybraným výkonem a k tomu je v programu připraveno velké množství tiskových sestav dle členění právě na výkony (případně střediska a zakázky).

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

  
D_Vykony_formular.png
D_Vykony_zalozky.png

Výkon

Poznámka

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Vykony_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam

Seznam všech zadaných výkonů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

3. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

4. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

  
D_Vykony_operace_O1.png

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účetní deník, Střediska, Zakázky