Vozidla

Aktuální firma | Kancelář | Číselníky | Vozidla

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_vozidla.png

Číselník Vozidla slouží k evidenci automobilů (služebních i soukromých) používaných ke služebním jízdám. Číselník slouží k podpoře agendy Kniha jízd, do které lze vozidla z číselníku přebírat. Ke každému vozidlu můžeme přiřadit uživatele (řidiče) z Adresáře osob.

V číselníku jsou kromě běžných evidenčních údajů uvedeny také údaje sloužící k výpočtu Silniční daně.

U jednotlivých vozidel můžeme evidovat a sledovat plánované akce různého typu (např. termíny prohlídek a kontrol vyžadovaných vyhláškou – STK, Emise a termín kontroly vnitrofiremní – výměna pneu, výměna oleje), zápůjčky a vybavení (navigace, lékárnička atd.). Pro dokonalou evidence informací o vozidlech u nich můžeme mít naskenovaný velký technický průkaz a další dokumenty na samotné záložce, stejně tak různé záznamy na záložce média.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Vozidla_Formular.png
D_Vozidla_Zalozky.png

Vozidlo

Nastavení

Silniční daň

Obrázek

toppage.gif Začátek stránky

Záložky číselníku

 
D_Vozidla_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Vozidla

Seznam všech zadaných vozidel. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k vozidlu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

3. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

4. Plánované akce

Záložka Plánované akce umožňuje evidovat různé naplánované akce, které se týkají zvoleného záznamu (například. revize, kontroly, servisní prohlídky apod.).

5. Výpůjčky

Záložka Výpůjčky umožňuje evidovat ručně pořizované záznamy o půjčování. Snadno tak evidujeme, kde se co nachází (například v souvislosti s různými pracovníky, s výkony v různých lokalitách, se služebními cestami apod.).

6. Vybavení

Záložka Vybavení slouží k evidenci veškerého vybavení, které může být přiděleno do provozovaného vozidla. Může se jednat o ochranné pomůcky (signální vesta, rukavice, lékárnička apod.), stejně však může být ve vybavení evidováno přidělené nářadí (např. hever, GOLA sada apod.) včetně speciálního nářadí u zásahových vozidel. Na záložce lze sledovat mimo jiné termíny přijetí vybavení, datum jeho expirace nebo termín jeho vrácení do skladu nářadí (například speciální výbava pro ojedinělé akce – vysílačky, ochranné pomůcky pro VN apod.).

Postup pořízení vybavení vozidla je následující:

  1. Přejdeme na záložku Vybavení a stiskneme klávesu Ins (Insert).

  2. Do označení zadáme zkratku poskytovaného vybavení, program zbylé informace převezme z číselníku Vybavení. Pokud vybavení není dosud v číselníku pořízeno, otevřeme číselník vybavení (Ctrl+“+“), pořídíme jej klávesovou zkratkou Ctrl+N a zkratkou Ctrl+Enter převezmeme vybavení do záložky v agendě Vozidla.

  3. Doplníme datum dodání vybavení do vozidla, datum expirace (spotřeby) a případně také datum předpokládaného či nařízeného vrácení vybavení do skladu.

  4. Klávesovou zkratkou Ctrl+Enter pořízenou položku vybavení uložíme.

7. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

8. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Vliv číselníku vozidel na zpracování knihy jízd.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují opsi číselníku, podklady pro silniční daň a přehledy průměrných spotřeb na základě údajů z Knihy jízd.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Kniha jízd, Adresář osob, Ceny paliv, Sazby náhrad, Sazby silniční daně, Slevy silniční daně

toppage.gif Začátek stránky