Texty popisů

Aktuální firma | Společné číselníky | Texty popisů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Číselník Texty popisů slouží k zadání opakujících se textů, které můžeme následně využít v údajích Popis (nebo v dalších textových údajích) v agendách programu DUEL. Texty lze doplňovat v průběhu práce podle potřeby.

K vyplněným textům lze přiřadit Druh účtování. Pokud pak vybraný text popisu vybereme v účetní agendě (například Účetní deník nebo Závazky a pohledávky), dojde k předvyplnění i přiřazeného druhu a tím i připravených účtů.

Formulář a popis údajů

  
 D_Texty_popisu.png

Tip Tímto způsobem se výrazně zrychlí a usnadní zadávání údajů a jejich následné vyhledávání a filtrování, protože jednotlivé formulace budou vždy stejné.

Související témata

Druhy účtování, Druhy peněžních operací