Druhy účtování

Aktuální firma | Společné číselníky | Druhy účtování

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Číselník Druhů účtování je seznamem nejčastějších účetních případů dané firmy. Umožňuje zadat konkrétní účty, které program nabídne při zaúčtování dokladu s daným druhem. Stejně jako účty, můžeme jednotlivým druhům přiřadit i konkrétní Skupinu DPH a členění na Střediska, Výkony a Zakázky. Při správném vyplnění požadovaných údajů nám používání tohoto číselníku značně urychlí práci při pořizování dokladů, protože předvyplněné údaje nebudeme muset znovu zadávat.

K jednotlivým druhům účtování přiřazujeme obvykle účet jen na stranu Má Dáti nebo na stranu Dal. Druhou část kontace potřebnou k zaúčtování dokladu program doplní podle použité dokladové řady.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Druhy_uctovani_formular.png
D_Druhy_uctovani_zalozky.png

Druh...

Identifikační údaje druhu.

Nastavení...

Údaje pro automatizaci účetních operací při použití zvoleného druhu - výchozí kontace pro rozúčtování a použitá skupina DPH.

Poznámka Pokud při zadávání v agendách, kde je předřazen editor Popis před Druhem účtování zadáme do popisu číslo účtu, výklopný seznam nám zobrazí jen druhy, které zadaný účet obsahují.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do peněžního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Druhy_uctovani_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam

Seznam všech zadaných druhů účtování. V tabulkové podobě jsou zobrazené nejdůležitější evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

  
D_Druhy_uctovani_operace_O1.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak používat druhy účtování (předkontace).

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Doklady, Účtový rozvrh, Skupiny DPH, Adresář firem

toppage.gif Začátek stránky