Skupiny DPH

Aktuální firma | Společné číselníky | Skupiny DPH

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_DPH.png

V souladu se zákonem o DPH jsou v tomto číselníku připraveny různé Skupiny DPH, které rozhodují o zařazení daňových dokladů v agendě Zpracování DPH do Daňového přiznání k DPH, do Kontrolního hlášení a do Souhrnného hlášení.

Podle vlastností skupiny DPH se účtuje o DPH na příslušné účty (i analytické), rozdělují se zdanitelná plnění do skupin v záznamní povinnosti a v konečném důsledku se určuje výpočet daňové povinnosti či nadměrného odpočtu. Číselník je dodáván naplněný pro většinu běžných případů a je možné jej doplnit podle potřeby.

Každé skupině DPH lze přiřadit libovolný účet a zejména vlastnosti s vlivem na zpracování přiznání k DPH. V číselníku evidujeme skupiny pro přijatá, uskutečněná, tuzemská i zahraniční plnění. Pro přesné zařazení do přiznání obsahuje každá skupina DPH také čísla řádků přiznání.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Skupiny_dph_formular.png
D_Skupiny_dph_zalozky.png

Skupina DPH...

Identifikační údaje pro skupinu DPH.

Účet pro sazbu...

Údaje pro automatické kontace při účtování daňových dokladů.

Nastavení...

Nastavení vlastností skupiny DPH vzhledem k činnostem v agendě Zpracování DPH - Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení.

Přiznání DAP DPH...

Řádek a typ daňového přiznání pro použitou skupinu DPH.

Souhrnné hlášení...

Kód pro Souhrnné hlášení při použití skupiny DPH v dokladu.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Skupiny_dph_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam

Seznam všech zadaných Skupin DPH. V tabulkové podobě jsou zobrazené nejdůležitější evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

  
D_Skupiny_dph_operace_O1.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak vybrat správnou skupinu DPH.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Zpracování DPH, Pomocná evidence DPH, Účetní deník, Skupiny Mimo DPH, Druhy účtování

toppage.gif Začátek stránky