Pomocná evidence DPH

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Pomocná evidence DPH   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_DPH.png

Agenda Pomocná evidence DPH slouží k vypořádání daně z přidané hodnoty a souvisejících dokladů mimo účetnictví. Důvodem může být fakt, že prováděný záznam nemá na účetnictví žádný vliv nebo se jedná o vypořádání speciálních případů zdanitelných plnění, jejichž vliv se do účetnictví přenese jednodušším zápisem.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Pomocna_evidence_DPH_Formular.png
D_Pomocna_evidence_DPH_Zalozky.png

Doklad...

Identifikační údaje dokladu - označení, popis a firma.

Symboly...

Variabilní a další symbol upřesňující doklad.

Tabulka DPH...

Údaje pro přiznání k DPH - datumy, skupina DPH a částky v jednotlivých sazbách.

Tip Program umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li částka zadávána do sloupce Celkem, výpočet DPH probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě (při zadání částky Bez daně) program DPH spočte "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Pomocna_evidence_DPH_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam daňových dokladů

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

 1. Založíme nový záznam.

 2. Zvolíme dokladovou řadu pro Doklad 1 a program sám doplní číslo a postfix.

 3. Postup zopakujeme i pro Doklad 2.

 4. Doplníme symboly, z Adresáře firem vybereme firmu a zadáme popis.

 5. Zadáme datum zdanitelného plnění a skupinu DPH.

 6. Vyplníme tabulku DPH.

 7. Záznam uložíme.

2. RPDP

Záložka RPDP nabízí možnost zadat údaje, které jsou potřeba při zpracování DPH pro evidenci pro potřeby Režimu přenesení daňové povinnosti. Existují-li potřebné údaje ve zdrojových agendách, mohou záznamy na této záložce vznikat automaticky při přenosech mezi agendami a při zaúčtování. Jinak je potřeba je doplnit ručně.

 1. Přepneme se na záložku RPDP.

 2. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Kód plnění a pokud popis.

 3. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Rozsah plnění (pokud se sleduje) a Jednotku.

 4. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Základ DPH a Sazbu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.

 5. Zadané hodnoty se použijí při Zpracování DPH - RPDP.

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

4. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

5. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak ovlivnit výkaz DPH bez zásahu do účetních dat.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují stejnou nabídku jako agenda Zpracování DPH.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Zpracování DPH, Účetní deník, Skupiny DPH, Sazby DPH, Doklady

toppage.gif Začátek stránky