Volné texty

Aktuální firma | Společné číselníky | Volné texty

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Číselník Volné texty slouží k evidenci textů, které mají charakter odstavce. Mohou být opakovaně používány například při zadávání údajů do polí Text nad a Text pod ve Fakturaci a v Objednávkách, v dopisech apod. Volné texty lze, podle nastavení, svázat s konkrétní agendou, údajem, dokladovou řadu a uživatelem. Takže po jejich zadání se volný text použije automaticky.

Upozornění  Číselník je ve výchozím stavu spouštěn s filtrem Uživatelské texty a námi připravené volné texty (viz dále) jsou tak skryty.

Formulář a popis údajů

 
D_Volne_texty.png

Volný text

Nastavení

Připravené texty

Byly připraveny sestavy, které tuto možnost využívají i pro tisk těchto údajů bez nutnosti je zadávat do záznamu v agendě nebo když agenda pole TEXT_NAD a TEXT_POD nemá. Tyto sestavy se odvolávají na volné texty s těmito zkratkami:

Poznámka Pokud by došlo k jejich smazání, v sestavách nebude nic vystupovat a bude potřeba texty s těmito zkratkami znovu zadat. K tomuto účelu je připraven skript v agendě Skripty.