Zpracování DPH

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Zpracování DPH   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

D_DPH.png

DUEL umožňuje zpracování DPH dle platné legislativy. Na základě záznamů z Účetního deníku a z Pomocné evidence DPH, které datem DPH odpovídají zadanému období a zpracuje podklady pro Přiznání k DPH nebo Kontrolní hlášení nebo Souhrnné hlášení případně jejich kombinace. Program zpracovává hodnoty z tabulky DPH. Rozúčtování na 343xxx na zpracování DPH nemá vůbec žádný vliv!

Zpracování pak probíhá na základě parametrů použitých Skupin DPH, které určují, na jaké řádky přiznání a do jakých sekcí hlášení se částky z dokladů promítnou.

Upozornění V případě potřeby je nutné úpravy prvotních dokladů provádět přímo v agendách Účetního deníku nebo v Pomocné evidenci DPH a potom opět provést zpracování.

Zpracování DPH

 1. Otevřeme agendu Zpracování DPH.

 2. Pomocí Ctrl+N pořídíme nový záznam.

 3. Zadáme parametry zpracování a vyplníme období, za které chceme DPH zpracovat.

 4. Nastavíme typ zpracovávaného přiznání resp. hlášení.

 5. Zkontrolujeme případně doplníme údaje na záložce Doplňující parametry a Podepisující osoba
  Identifikační údaje o účetní jednotce čerpá program z Parametrů firmy.

 6. Stiskem tlačítka Výpočet provedeme zpracování.

 7. Zkontrolujeme výsledky a parametry formulářů a následně vygenerujeme XML věty pro podání.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_DPH_Formular.png
D_DPH_Zalozky.png

Parametry zpracování...

Základní parametry, které určují jaké zpracování se bude provádět.

Zpracovávané období...

Parametry zpracovávaného období.

Koeficienty DPH...

Koeficienty pro zvolené zpracování.

Výpočet

Tlačítko Výpočet, kterým se spustí operace Výpočet (Ctrl+3), která spočítá zpracování podle výše nastavených parametrů.

Doplňující parametry...

Doplňující parametry k jiným typům zpracovávaných přiznání nebo hlášení.

Přiznání k DPH

Kontrolní hlášení

Kontaktní informace

Podepisující osoba...

Údaje o podepisující osobě, oprávněné fyzické osobě a osobě, která zpracování sestavila.

D_DPH_Formular_osoba.png

Údaje o podepisující osobě

Oprávněná fyzická osoba oprávněná k podpisu s uvedením vztahu k právnické osobě

Sestavil / Kontaktní osoba

Daňová povinnost - rekapitulace...

Tato část agendy obsahuje vyčíslené výsledky zpracovaného přiznání či hlášení.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_DPH_Zalozky.png

Agenda obsahuje další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam zpracování

Seznam jednotlivých zpracování přiznání a/nebo hlášení. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. DAP DPH

Hodnoty zpracování DPH pro zadané období z dokladů, které jsou aktuálně pořízeny v agendách Účetní deník a Pomocná evidence DPH. Záložka po stisku tlačítka Výpočet zobrazí základní hodnoty z Přiznání k DPH.

D_DPH_Zalozky_2.png

3. Kontrolní hlášení

Hodnoty Kontrolního hlášení pro zadané období z dokladů, které jsou aktuálně pořízeny v agendách Účetní deník a Pomocná evidence DPH. Záložka po stisku tlačítka Výpočet zobrazí základní hodnoty a zobrazí křížovou kontrolu na Přiznání k DPH.

D_DPH_Zalozky_3.png

4. Souhrnné hlášení

Seznam dokladů, které ovlivnily výpočet DPH v zadaném období. Slouží jen k prohlížení. V případě potřeby je nutné úpravy prvotních dokladů provádět přímo ve zdrojových agendách a potom opět provést zpracování.

D_DPH_Zalozky_4.png

5. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k danému zpracování. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.

6. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

7. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

8. Daňové doklady

Zobrazuje daňové doklady, které vstupují do zpracovávaného přiznání či hlášení za vyplněné zdaňovací období. Slouží jen k prohlížení. V záhlaví seznamu je možné nastavit, které doklady se mají zobrazit. Nejprve vybereme přiznání či hlášení a pomocí filtrů můžeme nechat zobrazit všechna plnění nebo ty, které odpovídají vybranému filtru.

D_DPH_Zalozky_8.png

V případě potřeby je nutné úpravy prvotních dokladů provádět přímo ve zdrojových agendách a potom opět provést zpracování.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_DPH_Operace_1.pngD_DPH_Operace_2.pngD_DPH_Operace_3.pngD_DPH_Operace_4.pngD_DPH_Operace_5.pngD_DPH_Operace_6.pngD_DPH_Operace_8.pngD_DPH_Operace_9.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak identifikovat nezaúčtované daňové doklady.

 2. Jak vypočítat DPH a odevzdat přiznání.

 3. Kontrolní hlášení.

 4. Režim přenesení daňové povinnosti podle §92a.

 5. Jak pořídit doklad o použití.

 6. Jak přenést daňovou povinnost/nadměrný odpočet do Závazků a pohledávek.

 7. Jak ovlivnit výkaz DPH bez zásahu do účetních dat.

 8. Dodatečné přiznání k DPH.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

 1. Zvolíme záznam zpracování a zkontrolujeme, že proběhl Výpočet.

 2. Spustíme aparát tiskových sestav a v seznamu vybereme požadovanou sestavu.

 3. Otevřeme Náhled tiskové sestavy nebo rovnou spustíme tisk.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Pomocná evidence DPH, Skupiny DPH, Sazby DPH

toppage.gif Začátek stránky