Tiskové sestavy

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

D_tiskove_sestavy.jpg

Každá agenda programu DUEL je podporovaná mnoha tiskovými sestavami. Ty umožňují zobrazení a tisk zvolených záznamů z konkrétní agendy (všech, jednoho i skupiny).

D_Tisky.png

 • Sestavy (Ctrl+P) - okno Správce sestav

 • Rychlý tisk (Ctrl+Shift+P) - možnost okamžitého tisku (bez náhledu) první oblíbené sestavy z otevřené agendy

 • Opis vět (Ctrl+F6) - rychlý opis aktuálního nastavení seznamu údajů - je zohledněn počet a pořadí sloupců, hledání a filtrování.

Obsah stránky:

Videonávod Tiskové výstupy

Videonávod Tiskové výstupy

thumb-tisk.jpg

 

Otevření okna Správce sestav

D_sestavy.png

Části okna Správce sestav

Záložka Seznam sestav

D_tiskove_sestavy_Seznam_sestav.jpg

Obsahuje veškeré tiskové sestavy dostupně v agendě, z níž byl správce sestav otevřen. Nad seznamem sestav je k dispozici pás karet, kde jsou přístupné ovládací prvky potřebné ke všem činnostem s tiskovými sestavami.

Záložka Oblíbené

D_tiskove_sestavy_Oblibene.jpg

Obsahuje sestavy označené jako oblíbené. Je-li v záložce Oblíbené alespoň jedna sestava, bude tato záložka po otevření správce sestav vždy navrchu. Pás karet obsahuje jen funkce potřebné pro práci s oblíbenými sestavami.

 

Záložka Archiv

D_tiskove_sestavy_Archiv.jpg

Do této záložky lze ukládat zobrazené tiskové sestavy (přímo z náhledu sestavy tlačítkem Archiv). Sestava bude uložená včetně dat v interním formátu s příponou *.dra. Sestavu lze kdykoli později zobrazit i tisknout v podobě, jako měla v okamžiku uložení do archivu.

Seznam sestav

Tip Nad seznamem sestav je pole pro vyhledávání, do kterého když začneme psát část z názvu sestavy, tak se zobrazí pouze ty, které vyhoví zadanému textu (např. ze všech desítek sestav v účetním deníku můžeme snadno po zadání textu "výsledo" nechat zobrazit jen několik Výsledovek, ve kterých se již snadno zorientujeme. Hledací pole aktivujeme klávesovou zkratkou F3 nebo jedeme-li šipkou vzhůru v seznamu sestav, kurzor nahoře "přejede" do vyhledávání.

Tip Seznam sestav byl doplněn o indikaci, pro jakou verzi programu DUEL je tisková sestava určena. Tato indikace (verze 13.2) vystupuje pouze v případě, že se liší verze sestavy a verze programu. Po změnách datových struktur (v rámci upgrade) je potřeba takovéto sestavy přednostně prověřit.

Parametry sestavy

Upozornění DUEL 17 zavádí novinku v podobě samostatného okna pro Parametry sestav. Pokud je chcete zpět do okna Správce sestav, tak zaškrtněte volbu Příště zobrazit ve Správci sestav.
Toto chování ovlivňuje parametr s názvem Zobrazovat parametry ve Správci sestav v Nastavení DUELU (Alt+Enter) v sekci Sestavy.

Tip Vybrané tiskové sestavy umí zobrazit název podmínek výběru a/nebo jméno filtru záznamů nebo informaci o ručním výběru záznamů. Ze sestavy tak lze zjistit, co vlastně údaje v sestavě reprezentují a z jakých dat vytištěné hodnoty vznikly.

Ovládací tlačítka

Tlačítka pro Tisk, Náhled a opuštění okna Sestavy.

toppage.gif Začátek stránky


Tisk z programu DUEL

 1. V seznamu vybereme požadovanou sestavu.

 2. Pokud existují, nastavíme potřebné parametry.

 3. Stiskem klávesy Enter nebo tlačítka Náhled (Alt+D) na vybrané sestavě zobrazíme Náhled tiskové sestavy.

 4. Pro přímý tisk sestavy bez zobrazení náhledu použijeme tlačítko Tisk nebo klávesovou zkratku Alt+T.

Upozornění V seznamu dostupných sestav jsou zobrazeny pouze sestavy, jejichž systémové soubory leží v adresáři, který je zadán v parametru Sestavy/ Cesty/ Sestavy v okně Nastavení vzhledu a chování programu. Více zde.

 toppage.gif Začátek stránky

Uživatelské kopie sestavy

 1. V seznamu vybereme požadovanou sestavu.

 2. Stiskneme tlačítko Vytvořit uživatelskou kopii sestavy.

 3. Objeví se okno Vlastnosti uživatelské sestavy, ve kterém zadáme nebo upravíme požadované údaje a potvrdíme je tlačítkem OK.

 4. Vzhled uživatelské sestavy (je zobrazena odsazeně) můžeme stiskem tlačítka Editor uživatelských sestav upravit podle svých představ a požadavků.

 5. Stiskem tlačítka Smazat uživatelskou kopii sestavy jí můžeme se seznamu odstranit.

 toppage.gif Začátek stránky

Informace o sestavě

 1. V seznamu vybereme požadovanou sestavu.

 2. Stiskneme tlačítko Vlastnosti sestavy.

 3. Objeví se okno Vlastnosti sestavy, ve kterém můžeme zvolit parametr Implicitní, zda se bude sestava nabízet v lokálním menu v příslušné agendě.

 4. Nastavení potvrdíme je tlačítkem OK.

 toppage.gif Začátek stránky

Oblíbené sestavy

 1. V seznamu vybereme požadovanou sestavu.

 2. Stiskneme tlačítko Oblíbená sestava.

 3. Sestava se nastaví jako "oblíbená" a při příštím spuštění okna sestav se nezobrazí seznam všech sestav v této agendě, ale na záložce Oblíbené jen ty, které jsme zaškrtli. Nebude-li existovat ani jedna oblíbená sestava, budou se zase zobrazovat všechny.
  Všechny oblíbené sestavy se navíc zobrazují v pravé složce Agenda.

 4. Pokud chceme změnit pořadí oblíbených sestav (například pro rychlý tisk bez náhledu) na záložce Oblíbené vybereme v seznamu požadovanou sestavu a pomocí tlačítek Nahoru/Dolů jí posuneme na požadovanou pozici.

 5. Chceme-li nějakou sestavu z oblíbených vyřadit, zvolíme jí v seznamu na záložce Oblíbené a stiskneme tlačítko Odebrat z oblíbených.

 toppage.gif Začátek stránky

Archiv sestav

 1. Klávesovou zkratkou Alt+R se přepneme do chlopně Archiv sestav.

 2. V seznamu nalistujeme uložený náhled sestavy, který chceme zobrazit.

 3. Klávesou Enter nebo stiskem tlačítka Otevřít archivní sestavu zobrazíme její Náhled.

 4. Pokud uloženou Archivní sestavu nepotřebujeme, můžeme ji smazat klávesou Del nebo tlačítkem Smazat archivní sestavu.

 5. Tlačítko Nalistovat archivní sestavu slouží k nalezení sestavy, která není uložena v archivním adresáři (nastaveném v okně Nastavení vzhledu a chování programu), ale jinde na disku nebo na síti.

Upozornění Archiv sestav obsahuje pouze ty náhledy, které jsme v Náhledu tiskové sestavy uložili operací Archiv. Více zde.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Náhled tiskové sestavy, Nastavení vzhledu a chování programu