Náhled tiskové sestavy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Náhled tiskové sestavy slouží k vizuálnímu ověření obsahové správnosti zvolené sestavy. Samozřejmě lze náhled také používat na místo tisku v případech, kde nám výsledky sestav postačí přečíst. V náhledu můžeme použít funkci Hledání (F3), která umožní zadat hledaný řetězec (písmeno, slabiku, slovo, číslici, číslo apod.) a následné procházení sestavy po vyhledaných hodnotách.

Otevření náhledu

Náhled otevřeme v okně Sestavy klávesou Enter nebo stiskem tlačítka Náhled po výběru tiskové sestavy ze seznamu. Pokud sestava obsahuje nějaké parametry, zavoláme náhled až po jejich nastavení.

Výstup

D_Tisk_nahled_tisk.gif  D_Tisk_nahled_pdf.gif  D_Tisk_nahled_list_email.gif  D_Tisk_nahled_archiv.gif

Zobrazení

D_Tisk_nahled_vyska.gif  D_Tisk_nahled_sirka.gif  D_Tisk_nahled_100.gif  D_Tisk_nahled_plus.gif  D_Tisk_nahled_minus.gif  D_Tisk_nahled_stranka.gif  D_Tisk_nahled_stranka_prubezne.gif  D_Tisk_nahled_dve_stranky.gif  D_Tisk_nahled_dve_stranky_prubezne.gif

Otevřený náhled lze na obrazovce prohlížet v libovolném měřítku. Pro jeho nastavení máme k dispozici následující funkce:

Upozornění Pokud je zobrazení v takovém měřítku, že musíme stránku posunovat, použijeme kolečko myši (při průběžném zobrazení), kurzorové klávesy nebo posuvníky na okraji náhledu.

Navigace

D_Tisk_nahled_prvni.gif  D_Tisk_nahled_predchozi.gif  D_Tisk_nahled_dalsi.gif  D_Tisk_nahled_posledni.gif  D_Tisk_nahled_jdina.gif

V případě, že je tisková sestava vícestránková, můžeme pro přechod mezi jednotlivými stránkami použít tyto funkce:

Nástroje

D_Tisk_nahled_export.gif  D_Tisk_nahled_export_parametry.gif   D_Tisk_nahled_isds.gif    

Náhled

D_Tisk_nahled_zrusit.gif  D_Tisk_nahled_zavrit.gif  D_Tisk_nahled_help.gif

Tip Veškeré akce lze aktivovat i kliknutím myší na jednu z ikon umístěných v menu náhledu.

Tip Archivaci doporučujeme zejména u sestav tištěných při Účetní závěrce. Tyto sestavy (Uzavření účtů na konečný účet rozvažný a Otevření účtů z počátečního účtu rozvažného) jsou povinnou přílohou roční uzávěrky.

Související témata

Tiskové sestavy, Archiv sestav