Vybavení

Aktuální firma | Společné číselníky | Vybavení

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

 

Číselník Vybavení slouží k evidenci vybavení, které pak můžeme přiřazovat např. zaměstnancům (pracovní pomůcky apod.) či k majetku (navigace firemních vozidel atd). Nabízí nám tak dokonalý přehled, za co je konkrétní zaměstnanec odpovědný, s jakým strojem pracuje atd.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Vybaveni_formular.png
D_Vybaveni_zalozky.png

Vybavení...

Základní identifikační údaje evidovaného vybavení.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky číselníku

 
D_Vybaveni_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Vybavení

Seznam všech zadaných vybavení. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Personalistika, Vozidla, Dlouhodobý majetek, Drobný majetek, Leasingový majetek

toppage.gif Začátek stránky