Drobný majetek

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Drobný majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_drobny_majetek.png

Agenda Drobný majetek slouží k nepovinné doplňkové evidenci drobného majetku. Z údajů v této agendě se netvoří žádné zápisy do účetních agend.

Drobným majetkem je majetek hmotné povahy s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění do 60.000 Kč. Zařazení do drobného majetku může být také případně určeno vnitřní směrnicí každé účetní jednotky. Drobný majetek může být účtován rovnou do nákladů prostřednictvím nákupních dokladů. Takto však nelze z účetnictví zjistit stavy k určitému datu ani žádné další údaje o umístění apod.

Chceme-li s drobným majetkem nakládat jako s dlouhodobým, je nutné s ním pracovat v agendě Dlouhodobý majetek  a jako takový na něj také pohlížet, včetně zařazení, odepisování a vyřazení.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_drobny_majetek_formular.png
D_drobny_majetek_zalozky.png

Drobný majetek...

Slouží k zadání/zobrazení informací o konkrétní položce majetku.

Aktuální stav...

Zobrazuje aktuální stav majetku a jeho ocenění. Informace jsou napočítávány automaticky z pohybů drobného majetku.

Obrázek

První záznam ze záložky Média - obvykle fotografie evidovaného majetku

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_drobny_majetek_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam drobného majetku

Seznam všech zadaných drobných majetků. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Pohyby

Evidence pohybů (zařazení / vyřazení) pro aktuální drobný majetek. Podle zadaného množství a cen jsou počítány hodnoty aktuálního stavu do oddílu Aktuální stav (hlavního formuláře).

3. Plánované akce

Záložka Plánované akce umožňuje evidovat různé naplánované akce, které se týkají zvoleného záznamu (například. revize, kontroly, servisní prohlídky apod.).

4. Výpůjčky

Záložka Výpůjčky umožňuje evidovat ručně pořizované záznamy o půjčování. Snadno tak evidujeme, kde se co nachází (například v souvislosti s různými pracovníky, s výkony v různých lokalitách, se služebními cestami apod.).

5. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

6. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách

7. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

8. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak evidovat drobný majetek (přírůstky a úbytky).

  2. Stav drobného majetku proti účetnictví.

  3. Inventurní podklady.

  4. Jak evidovat výpůjčky majetku.

  5. Jak evidovat plánované akce (revize, kontroly apod.).

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy a přehledy drobného majetku a seznamy a přehledy pohybů. V samostatné skupině jsou sestavy pro Stavy k datu a inventury. Sestavy jsou v různých tříděních po střediskách, umístění, pracovnících apod.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Dlouhodobý majetek, Umístění, Střediska, Výkony, Zakázky, Adresář osob

toppage.gif Začátek stránky