Řady majetku

Aktuální firma | Majetek | Číselníky | Řady majetku

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_majetek.png

Číselník Řady majetku obsahuje označení všech dokladových řad používaných v majetkových agendách programu DUEL. U každé dokladové řady je evidováno aktuální číslo.

 

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Rady_majetku_formular.png
D_Rady_majetku_zalozky.png

Řada majetku

Záložky číselníku

D_Rady_majetku_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínámí je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam řad majetku

Seznam všech zadaných řad majetku. V tabulkové podobě jsou zobrazené nejdůležitější evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

Doporučená pravidla pro značení majetkových dokladů

Upozornění SQL server je implicitně nastaven, aby nerozlišoval malá a velká písmena. Proto k odlišení různých dokladových řad použijeme unikátní skupiny znaků, které doklad jednoznačně charakterizují.

Při dodržení výše uvedených podmínek si můžeme také doplnit další vlastní řady a majetkové doklady do nich libovolně rozdělit.

Související témata

Drobný majetek, Dlouhodobý majetek, Leasingový majetek