Kategorie firem a osob

Aktuální firma | Kancelář | Číselníky | Kategorie firem a osob

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_kancelar.png

Číselník Kategorie je pomocným seznamem pro doplňující členění obchodních partnerů (např. odběratelů, dodavatelů, neplatičů apod.).

Každá firma nebo osoba může být zařazena do libovolného množství těchto kategorií.

K tomuto účelu je v adresářích speciální záložka Kategorie.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

Kategorie firem a osob

toppage.gif Začátek stránky

Záložky číselníku

Číselník obsahuje další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné také klávesovou zkratkou Alt+číslo záložky. Tímto způsobem se přepneme přímo na konkrétní záložku.

1. Kategorie firem a osob

Seznam všech zadaných údajů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Kdy zatřídit firmu nebo osobu do kategorie.

Hromadné přiřazení kategorie

  1. V Číselníku kategorií zaškrtávátkem označíme kategorii, kterou chceme firmám nebo osobám přiřadit.

  2. Spustíme operaci Firmy resp. Osoby.

  3. Ve zobrazeném seznamu firem (osob) vybereme filtrem nebo ručním zaškrtáním požadovanou skupinu, které má být zvolená kategorie nastavena.

  4. Operaci dokončíme kliknutím na tlačítko Pokračovat.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Adresář firem, Adresář osob

toppage.gif Začátek stránky