Měny

Aktuální firma | Společné číselníky | Měny

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_meny.png

Číselník Měny obsahuje seznam všech cizích měn, které podporuje ČNB. U jednotlivých měn jsou evidovány všechny potřebné údaje, zejména jednotka a kurz. Číselník slouží k urychlení práce, jelikož se nám zde naplněné hodnoty nabízejí do pořizovaného dokladu.

Měna, která je nastavena v agendě Parametry firmy jako výchozí pro vedení účetnictví, je v seznamu označena červeně.

Je-li ve zpracovávaném dokladu vyplněna Firma, použije se ta měna, která je nastavena u této firmy v Adresáři firem.

Upozornění Při práci s doklady v cizích měnách se použije pro přepočet kurz, který je zadán přímo v příslušném dokladu. Evidujeme-li v číselníku měn aktuální kurzy, můžeme před zpracováním dokladu volbou Implicitní hodnota (Ctrl+"*") změnit uložený kurz na aktuální.

Upozornění Pokud je vyplněn archiv kurzů, použije se při zadání historického data kurz z archivu platný v ten den.

Tip Nepoužívané měny je možné označit jako neaktivní a pomocí filtru zobrazovat pouze aktivní měny. Filtr je možné nastavit jako implicitní.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_meny_Formular.png
D_meny_Zalozky.png

Měna...

Identifikační údaje měny

Účetní kurz...

Aktuálně používaný účetní kurz pro danou měnu. Lze je operací Aktualizace udržovat aktuální.

Kurz ECB...

Aktuálně používaný kurz Evropské centrální banky pro danou měnu pro DPH režim One-Stop-Shop. Lze je operací Aktualizace kurzů ECB udržovat aktuální.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_meny_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam měn

Seznam všech zadaných měn. V tabulkové podobě jsou zobrazené nejdůležitější evidované údaje.

2. Archiv účetních kurzů

Slouží k evidenci historických účetních kurzů příslušné měny. Naplnit ji můžeme ručně nebo automaticky operací Aktualizace.

3. Archiv kurzů ECB

Slouží k evidenci historických kurzů ECB příslušné měny. Naplnit ji můžeme ručně nebo automaticky operací Aktualizace kurzů ECB.

4. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

5. Graf

Grafické zobrazení vývoje kurzu (pokud je vyplněn na záložce Archiv). Graf je možné zpracovat za účetní nebo celní kurzy, za rok, měsíc nebo celou evidovanou historii.

6. Internet

Odkazy na kurzové lístky ČNB a na stránky komerčních bank.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_meny_Operace_1.pngD_meny_Operace_2.pngD_meny_Operace_3.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Práce s kurzy.

  2. Automatická aktualizace kurzů.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Parametry firmy, Adresář firem, Účetní deník, Doklady

toppage.gif Začátek stránky