Saldokonto - Jak nastavit počáteční stavy saldokonta

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | PS Saldokonta

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak nastavit počáteční stavy saldokonta

Postup při automatickém nastavování počátečních stavů saldokonta je následující:

 1. Nejprve naplníme agendu Závazky a pohledávky těmi doklady, které přecházejí z minulého období v neuhrazeném stavu (i částečně neuhrazené pohledávky a závazky).

 2. Otevřeme agendu PS saldokonta.

 3. Spustíme operaci Naplnit - naplnění počátečních stavů saldokonta ze závazků a pohledávek.

 4. Po dokončení operace vytiskneme nebo alespoň zobrazíme Náhled sestavy Saldo – Nevyrovnané – podle účtů a zkontrolujeme stav nevyrovnaných účtů s počátečními stavy těchto účtů v účtovém rozvrhu. Stavy musí pochopitelně souhlasit.

Poznámka Bylo by chybou pořizovat nejprve počáteční stavy saldokonta a poté plnit agendu pohledávek a závazků. Plnění počátečních stavů je výhradně jednosměrnou operací.

Ruční plnění PS Saldokonta:

 1. Založíme nový záznam.

 2. Zadáme datum vystavení a datum splatnosti (pro zadávání můžeme využít podporu editoru pro datum).

 3. Pro Doklad 1 zadáme dokladovou řadu, číslo a postfix. Stejně postupujeme pro Doklad 2 (zadáváme-li ho).

 4. Párovací znak program doplní sám podle již vyplněných údajů. Můžeme ho potvrdit nebo upravit.

 5. Zadáme firmu.

 6. Zadáme částku zbývající k zaplacení (případně údaje o cizí měně).

 7. Z účtového rozvrhu vybereme účet Má Dáti a účet Dal.

 8. V případě členění dokladů na Střediska, Výkony či Zakázky, vyplníme příslušné údaje hodnotami z číselníků.

 9. Záznam uložíme.

Ostatní pracovní postupy

 1. Jak nastavit počáteční stavy saldokonta.

 2. Jak zjistit vyrovnané položky saldokonta.

 3. Jak zjistit nevyrovnané položky saldokonta.

 4. Co dělat, když je saldokonto nevyrovnané.

Související témata

PS Saldokonta, Účetní deník