Naplnění počátečních stavů saldokonta

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Závazky a pohledávky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Naplnění PS saldokonta slouží k automatickému vytvoření počátečních stavů na základě předpisů z agendy Závazků a pohledávek, které byly v okamžiku zahájení účtování neuhrazené. Případné následně pořízené úhrady těchto závazků a pohledávek se v saldokontu spárují s pořízenými počátečními stavy.

Tip Na stránce Jak pracuje saldokonto v nápovědě je popis principů a souvislostí, která saldokontní zpracování a sledování údajů přináší. Více zde.

Postup naplnění PS saldokonta

  1. Spustíme operaci Naplnit v agendě PS Saldokonta.

  2. Zvolíme všechny saldokontní účty nebo konkrétní účet pro naplnění počátečních stavů saldokonta.

  3. Nastavíme Datum otevření účetních knih.

Poznámka Veškeré neuhrazené záznamy zadané v agendě Závazky a pohledávky předcházející tomuto datu budou naplněny do počátečních stavů saldokonta.

  1. Tlačítkem Pokračovat spustíme samotnou funkci naplnění počátečních stavů.

Upozornění Pokud již existují počáteční stavy, jsou touto operací vymazány a jsou nahrazeny novými hodnotami.

Související témata

Saldokonto, PS Saldokonta, Účtový rozvrh, Závazky a pohledávky