Rozúčtování

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Rozúčtování   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_ucetni_denik.png

Agenda Rozúčtování nabízí jiný pohled na data evidovaná v Účetním deníku. Zde se data pouze zobrazují, bez možnosti jejich editace. Každý účetní doklad z deníku je tady zobrazen tolika řádky, kolik má řádků v rozúčtování. Na první pohled tak v seznamu vidíme, na jaké účty byl doklad zaúčtován, na jaká střediska, výkony či zakázky byl doklad případně rozčleněn. To vše je možné získat přímo z agendy Účetní deník, ale pouze z detailu záznamu. V agendě Rozúčtování máme k dispozici řadu tiskových sestav, které vyvoláme samostatným tlačítkem v horním menu nebo klávesovou zkratkou Ctrl+P.

Upozornění V záznamech lze měnit pouze údaje Středisko, Výkon, Zakázka a Popis. Jiná editace není povolena.

Tip Naplnění údajů Středisko, Výkon a Zakázka lze provést i pro více vybraných dokladů pomocí funkce Hromadné úpravy dostupné v nabídce Rozšíření, která je k dispozici v lokálním menu po stisku pravého tlačítka myši.

Obsah stránky:

Vzhled

 
D_Rozuctovani_Tabulka.png

Rozúčtování je v základní podobě ve formě tabulkového seznamu kontací. Slouží pouze k prohlížení záznamů.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Rozuctovani_Operace_O1.pngD_Rozuctovani_Operace_O2.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak hromadně přeúčtovat z účtu na účet.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují mnoho podob účetních deníků (jednoduché, úplné, za jeden účet, s protiúčty apod.). Důležitými skupinami sestav jsou Hlavní knihy, Rozvahy, Výsledovky a Saldokontní sestavy. V sekci Ostatní účty jsou připraveny sestavy pro podrozvahové účtování.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účetní deník, Účetní deník - Detail, Účetní deník - Dávka, Účtový rozvrh

toppage.gif Začátek stránky