Rozúčtování - Jak hromadně přeúčtovat z účtu na účet

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Rozúčtování

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak hromadně přeúčtovat z účtu na účet

Stejně jako v Účetním deníku je i v Rozúčtování k dispozici operace Přeúčtování. Tato operace slouží k hromadnému přeúčtování všech vybraných dokladů z jednoho účtu na druhý. Prováděná operace zajití přesun příslušných částek z výchozího účtu na účet cílový. Vzhledem k povaze této operace není v jejím  průběhu možné zasáhnout do jednotlivých dokladů, jichž se přeúčtování týká a je třeba případné korekce provést v účetním deníku (např. změna střediska, výkonu nebo zakázky). Postup a podrobnější informace naleznete ve stejně pojmenované kapitole v oddílu věnovanému práci s Účtovým rozvrhem.

Operace Přeúčtování nabízí možnost přeúčtování všech záznamů, které obsahují vybraný účet (uvedený v údaji Z účtu) nebo přeúčtování záznamů vybraných podle zadaného filtru (volba Filtr z deníku) na cílový účet zadaný v údaji Na účet.

Pro úspěšné přeúčtování platí následující pravidla:

Související témata

Účetní deník, Účetní deník - Detail, Účetní deník - Dávka, Účetní deník - Kontrola, Účetní deník + Archivy, Rozúčtování