Účetní deník - Kontrola

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Účetní deník

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Při účtování do Účetního deníku program provádí kontrolu správnosti účtovaných dat. Kontrola je automaticky je spuštěna při účtování dokladů do Účetního deníku z jiné agendy (např. při zaúčtování z Pokladny nebo Závazků a pohledávek), ale kdykoli později ji můžeme v deníku spustit ručně. Je pochopitelné, že tato kontrola neodhalí chybně zadaného dodavatele nebo chybně zadanou částku. Odhalí však nesoulad zadaných hodnot proti očekávaným hodnotám dle nastavení parametrů a číselníků, ale také závažnější chyby, které je třeba ihned opravit, jako např. jednostranné účtování.

Spuštění Kontroly

V případě, že program objeví chybu, zobrazí ji s číslem dokladu, kódem a popisem chyby. Toto hlášení se objeví v tabulce nad záznamy v Účetním deníku nebo nad zpracovávanou dávkou.

Tip Při listování mezi jednotlivými chybovými hlášeními zobrazenými v okně s nesrovnalostmi (pomocí kurzorových šipek) program vyhledává automaticky patřičný doklad, ke kterému se informace váže. Chyby nebo nesrovnalosti můžeme přímo opravit. Zvolíme požadované chybové hlášení a z hlavního menu příkazem Záznam/ Editovat nebo z Nástrojové lišty ikonou Editovat spustíme funkci Editovat. Více zde.
Zobrazené okno obsahující varování a chybová hlášení lze v případě potřeby uzavřít křížkem.

Poznámka Při ukládání záznamů v agendě se může chybové hlášení (nastane-li takový stav) objevit přímo v okně agendy.

Program DUEL rozlišuje dva druhy chyb:

Tip Podobu chybových hlášení můžeme upravit v okně Nastavení uživatele, kde můžeme také zvolit, která z hlášení se nemají zobrazovat.

Související témata

 Účetní deník, Účetní deník - Dávka, Účetní deník - Detail, Nastavení uživatele