Nastavení uživatele

Profil | Agendy | Uživatelé

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Volba Nastavení uživatele umožňuje nastavení chybových hlášení, varování a upozornění.

Okno Nastavení uživatele otevřeme z hlavního menu příkazem Systém/ Nastavení uživatele.

Ovládání okna Nastavení

  1. V levé "stromové" části zvolíme část, kterou chceme nastavit.

  2. V pravé části zvolíme parametr a nastavíme jeho hodnotu (stiskem klávesy Mezerník nebo myší).

  3. Stiskem tlačítka OK změny potvrdíme.

Upozornění Zapínat nebo vypínat lze jednotlivá hlášení s výjimkou chyb. Chyby zůstávají vždy zapnuté.

Tip Při pořizování nového uživatele se zdědí vlastnosti od uživatele již existujícího. Pokud jeho nastavení vyhovuje, není potřeba provádět nové nastavení

Související témata

Uživatelé, Nastavení vzhledu a chování programu