Detail Účetního deníku

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Účetní deník

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_ucetni_denik.png
D_ucetni_denik_ikona_Editovat.png

Detail účetního deníku je podrobné zobrazení záznamu pořízeného v Účetního deníku. Slouží k prohlížení, kontrolám a opravám záznamů v deníku. Pro základní práci s deníkem je vhodné používat seznam, kde můžeme hledat, filtrovat, prohlížet obsah záložek atd. Při ruční pořízení záznamu je detail zobrazen automaticky, ze seznamu záznamů jej lze vyvolat ručně.

Otevření detailu Účetního deníku

Detail záznamu Účetního deníku můžeme otevřít přímo z agendy Účetní deník nad vybraným záznamem nebo v dávce při přenosu záznamů do deníku z jiné agendy. Podle potřeby jej pak spustíme buď:

  • Tlačítkem Editovat

  • Klávesovou zkratkou Shift+F10.

Zavření detailu Účetního deníku

  • Zavření Detailu bez uložení změn (nebo z režimu prohlížení) je pomocí funkce Zavřít nebo klávesovou zkratkou Esc nebo Ctrl+F4.

  • Zavření Detailu s uložením změn (jen při editaci nebo pořizování) je pomocí funkce Uložit nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter nebo Shift+F9.

Upozornění Pokud otevřeme Detail z agendy Účetní deník + Archivy, tak režim editace pochopitelně nefunguje, záznam si lze jen prohlížet.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_ucetni_denik_Formular.png
D_ucetni_denik_detail_zalozky.png

Doklad...

Skupina Doklad obsahuje údaje, které jednoznačně identifikují účetní záznam. Nalezneme zde označení dokladu, informace o účtování a firmu.

Symboly...

Doplňující symboly charakterizující doklad.

Měna...

Určení měny dokladu, množství a kurzu.

Tabulka DPH...

Skupina Tabulka DPH obsahuje datumy DPH, skupiny, sazby a částky. Tyto údaje ovlivní zpracování Přiznání k DPH.

Rozúčtovat...

Tlačítko, které vygeneruje výchozí souvztažnosti podle Dokladu 1, Druhu účtování a Tabulky DPH.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

  
  D_ucetni_denik_detail_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Rozúčtování

Seznam všech účetních kontací Má Dáti / Dal s částkami a dalšími údaji, které se váží ke zvolenému dokladu. Rozúčtování je možné upravit v detailu záznamu. Pokud je na základě nastavení použitých účtů v Účtovém rozvrhu očekáváno vyplnění údajů Středisko, Výkon nebo Zakázka, měli bychom je v rozúčtování také zadat.

Rozúčtování obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje umožňují tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

2. RPDP - režim přenesení daňové povinnosti

Záložka RPDP slouží pro zadání doprovodných údajů pro doklad v Režimu přenesení daňové povinnosti.

3. OSS

Záložka OSS slouží pro evidenci údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při zadání se při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, částka v nulové sazbě přenese na záložku OSS a podle státu odběratele (členského státu EU) se doplní sazba DPH a spočte cena bez daně a odpovídající daň. NSK3 rozhoduje o tom, zda se jedná o zboží nebo o službu.

4. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky se pak zobrazují i ve vybraných tiskových sestavách.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_ucetni_denik_detail_Operace_O1.pngD_ucetni_denik_detail_Operace_O2.pngD_ucetni_denik_detail_Operace_O4.pngD_ucetni_denik_detail_Operace_O5.png

toppage.gif Začátek stránky

Prohlížení záznamů v detailu

Přidávání záznamů v detailu

Editace a uložení záznamů v detailu

Při editaci záznamů můžeme změnit údaje ve formuláři i v rozúčtování. Uložení aktuálního záznamu provedeme:

Tip Pořizujeme-li více údajů do Účetního deníku, přepneme se do Detailu a pořídíme nový záznam. Jeho uložení provedeme pořízením dalšího záznamu bez nutnosti opouštět okno Detailu. Tento postup vede ke zrychlení práce s programem.

Tisk z detailu Účetního deníku

Z detailu záznamu deníku můžeme využít také nabídky tiskových sestav. Ta obsahuje pouze sestavy pro jednotlivé záznamy (interní doklad, rychlá faktura apod.) Nabídku sestav z detailu vyvoláme klávesovou zkratkou Ctrl+P nebo tlačítkem Sestavy.

Související témata

Účetní deník, Účetní deník - Dávka, Účetní deník - Kontrola, Rozúčtování, Operace