Účetní deník + Archivy

Aktuální firma | Účetnictví | Všechna data | Účetní deník + Archivy   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_ucetni_denik.png

Po provedení Účetní závěrky jsou data přenesena z agendy Účetní deník do archivu. Aby bylo možné rozlišit uzavřená data od dat aktuálních, jsou agendy rozděleny do dvou skupin, které jsou pojmenované zcela charakteristicky:

  • Aktuální období - tato skupina zahrnuje všechny aktivně zpracovávané agendy. Do agend je možné zasahovat - přidávat, měnit nebo mazat záznamy.

  • Všechna data - tato skupina zahrnuje agendy, které umožňují sledování záznamů procházejících přes více účetních období. Archivní záznamy jsou zde spojené se záznamy z aktivních agend. Protože takto sloučené agendy obsahují záznamy uzavřené v průběhu předchozích období, je umožněno pouze prohlížení záznamů.

Tip Budeme-li chtít v archivech prohlížet pouze archivované údaje, můžeme s úspěchem použít Filtry. S pomocí správně zadaného filtru zobrazíme pouze záznamy, jejichž datum vystavení bude v rozmezí požadovaného období. Více zde.

Obsah stránky:

 

Vzhled

Jakmile již v Archivu účetního deníku záznamy existují, vidíme je ve formě seznamu, kde jeden řádek představuje jeden účetní doklad.  Z tohoto seznamu můžeme vyvolat detail Účetního deníku (tlačítkem Editovat nebo klávesovou zkratkou Shift+F10), který doklad zobrazí ve formuláři. Detail zde slouží jen k prohlížení záznamů, bez možnosti úprav.

  
D_ucetni_denik_Archiv_zaznamy.png
D_ucetni_denik_rozuctovani.png

Vzhled Archivu účetního deníku

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

  
 D_ucetni_denik_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Rozúčtování

Seznam všech účetních kontací Má Dáti / Dal s částkami a dalšími údaji, které se váží ke zvolenému dokladu. Rozúčtování je možné prohlížet i v detailu záznamu. Pokud je na základě nastavení použitých účtů v Účtovém rozvrhu očekáváno vyplnění údajů Středisko, Výkon nebo Zakázka, měli bychom je v rozúčtování také zadat.

Rozúčtování obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje umožňují tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

2. RPDP - režim přenesení daňové povinnosti

Záložka RPDP slouží pro doprovodné údaje pro doklad v Režimu přenesení daňové povinnosti.

3. Poznámka

Zde vidíme poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky se pak zobrazují i ve vybraných tiskových sestavách.

Tip Pro doprovodné volné texty uváděné v dokladech v záložce Poznámka můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

4. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

5. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

6. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

  
D_ucetni_denik_Archiv_Operace_1.png

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účetní deník, Účetní závěrka, Rozúčtování + Archivy, Závazky a pohledávky + Archivy