Modul ANALÝZY

Aktuální firma | Analýzy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Analyzy.png

Doplňkový modul Analýzy je určen všem, kterým nestačí standardní účetní výstupy, chtějí lepší orientaci ve výsledcích a lepší informovanost o dílčích ekonomických ukazatelích nebo nadstandardní funkčnost při čištění tzv. Saldokonta. V samostatné agendě jsou dodávány připravené vzorové výkazy s vybranými finančními ukazateli.

Upozornění Modul Analýzy pracuje nad daty z agend modulu Účetnictví, proto jej nelze provozovat samostatně, je nutné mít v rámci licence zakoupený modul Účetnictví.

Mapa programu DUEL

D_Mapa_programu.png

Grafický přehled všech modulů programu DUEL s vyznačením vazeb mezi nimi.

Agendy

 

 

D_Analyza_uctu_32x32.png

Analýza účtů - slouží k získání podrobných přehledů od účetních knih a výkazů přes vývoj zisku v letech až po sledování vnitropodnikového účetnictví v závislosti na zadané podmínce s velkým množstvím kritérií bez ohledu na to, zda jsou data již účetně uzavřená nebo nikoli. K dispozici jsou možnosti čerpání dat z libovolného období bez ohledu na provedené závěrky a bez nutnosti jejich vracení, omezení vstupu dat libovolnou kombinací výběru účtů, firem, středisek, výkonů a zakázek. Připraveno je mnoho variant připravených sestav – výsledovky a rozvahy s různými úrovněmi podrobností a případnými mezisoučty nebo naopak kumulacemi. Výstupy z tohoto modulu poskytují možnost sledování vývoje zisku podle několika kritérií časového členění (denní, týdenní, po dekádách, měsíční), export dat pro další zpracování, např. v MS Excel velmi snadná tvorba grafů.
Analýzy data čerpají z Účetního deníku, Rozúčtování a z Účtového rozvrhu.

D_Aktivni_saldokonto_32x32.png

Aktivní saldokonto - s pomocí této agendy lze získat dokonalý přehled o spárovaných a nespárovaných fakturách a jejich platbách a rychle odhalit případné chyby v účtování. Hlavní výhodou je z možnost tyto nesrovnalosti z jednoho místa vyřešit. Sestavy Saldokonta v Účetním deníku zůstaly samozřejmě zachovány.

D_Financni_ukazatele_32x32.png

Finanční ukazatele - aparát na správu analytických výkazů (generování, tisk, úpravy a tvorba nových).

 

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účetní deník, Rozúčtování, Účtový rozvrh, PS Saldokonta

toppage.gif Začátek stránky