Finanční ukazatele

Aktuální firma | Analýzy | Finanční ukazatele

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_vykazy.png

Agenda Finanční ukazatele slouží ke generování sestav výkazů za zvolené období. Umožňuje správu algoritmů pro výpočty i úpravu grafické podoby konkrétní sestavy. Agenda Výkazy pracuje při výpočtu údajů na principu tabulkového kalkulátoru, ve kterém jsou na jednom listu vzorce pro výpočet hodnot s propojením na Účtový rozvrh a na dalším listu je grafická výsledná podoba sestavy.

Upozornění Dodané vzory výkazů nejsou uživatelsky modifikovatelné. Pokud potřebujeme upravit grafickou podobu výkazu nebo algoritmy ve výpočtové části, musíme nejprve vytvořit kopii výkazu ze vzoru.

Výkazy - finanční analýzy

Do seznamu výkazů bylo přidáno několik výstupů poskytujících celou řadu ekonomických ukazatelů z oblasti finanční analýzy (likvidita, solventnost, rentabilita, Altmanův z-index ...) pro komplexní zhodnocení výsledků firmy a možností získání přehledu o předpokládaných výsledcích v budoucnu.

 

Obsah stránky:

Princip zpracování analýz

Zpracování analýz pracuje na principu tabulkového procesoru (např. MS Excel). Základem jsou buňky, ve kterých je text nebo číslo nebo vzorec, který vypočítává hodnotu na základě obsahu jiných buněk nebo si hodnotu vezme z programu (např. konečný stav Má Dáti z konkrétního účtu z účtového rozvrhu apod.). Každá buňka má své souřadnice písmeno/číslo a každá může míst své nastavení barvy podkladu, ohraničení, typu písma atd.

Buňky jsou uloženy na tzv. listech. Ve výkazech jsou tři listy:

Práce se sestavami výkazů

 1. Zvolíme období, pro které chceme výkaz generovat.

 2. Pokud chceme vyplnit sloupec Minule, zaškrtneme volbu Minulé období a ze seznamu období vybereme požadovaný řádek.

 3. Ve stromové struktuře výkazů zvolíme požadovanou sestavu a otevřeme ji (poklepáním myší, klávesou Enter nebo tlačítkem Otevřít).

 4. Otevře se prostředí tabulkového procesoru a na listu Výsledek vidíme finální podobu zvoleného výkazu.

 5. Stiskem tlačítka Tisk vygenerujeme náhled a můžeme sestavu vytisknout na zvolené tiskárně.

 6. Pokud chceme nové částky vypočítané za zvolené období uložit pro naplňování sloupce minule v budoucích výkazech, stiskneme tlačítko Uložit období.

Poznámka Pokud pro vybraný výkaz nejsou ve zvoleném minulém období uložena data, program na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením a výkaz otevře s nenaplněným sloupcem minule.

Tvorba vlastního výkazu kopírováním vzoru

 1. V seznamu výkazů vybereme požadovanou sestavu.

 2. Zvolíme příkaz Kopírovat.

 3. Nový výkaz pojmenujeme podle potřeby.

 4. Nový výkaz otevřeme a upravíme podle potřeby.

Pracovní postupy

 1. Jak upravit algoritmy výkazu.

 2. Jak naplnit sloupec Minule (uložení, ruční pořízení).

 3. Nesoulad výkazů – příčiny a jejich odstranění.

 4. Jak upravit výkaz pro správný tisk.

 5. Jak exportovat výkaz do formátu PDF, XLS.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Účtový rozvrh, Účetní deník

toppage.gif Začátek stránky