Modul MZDY

Aktuální firma | Mzdy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_mzdy.png

Cílem práce s modulem Mzdy je pohodlné vedení mzdové problematiky. Hodnoty, které jednou ručně zadáme, není nutné znovu plnit ještě i na dalších místech modulu. Všechny agendy jsou vzájemně propojené a výsledkem je komfortní zpracování mezd od „A do Z“.

Modul Mzdy umožňuje komplexní zpracování mezd od nástupu zaměstnance do pracovního poměru přes zpracovávání měsíčních mezd, vytvoření evidenčního listu důchodového pojištění a ročního vyúčtování daně z příjmů až po samotné ukončení pracovního poměru. Pro zjednodušení práce modul obsahuje řadu pomocných agend, po jejichž použití je možné zpracovat měsíční mzdy zcela automaticky. Jedná se o agendy Nepřítomnost, Výkazy práce, Zálohy mezd, Docházka a Příprava mezd. Modul obsahuje stovky tiskových sestav nutných pro vedení mzdové problematiky včetně tiskopisů, jež je zaměstnavatel povinen měsíčně (případně ročně) odevzdávat státním institucím (OSSZ, ZP, FÚ). Povinné tiskopisy lze exportovat i ve formátu XML, jenž slouží pro elektronickou komunikaci se státní správou.

Z modulu Mzdy lze také exportovat výkaz mezd „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ (ISPV) pro Český statistický úřad.

Pro zpracování mezd je nejprve nutné pořídit zaměstnance do agendy Personalistika. Následně je možné zaměstnanci zpracovat mzdu přímo v agendě Měsíční mzdy, kde lze veškeré hodnoty ovlivňující mzdu doplnit ručně (nepřítomnost, odměny atd.) Při větším počtu zaměstnanců doporučujeme využití podpůrných agend, které lze plnit již v průběhu mzdového období tak, jak nastaly jednotlivé skutečnosti – Nepřítomnosti, Docházka, Výkaz práce, Zálohy mezd a Příprava mezd. Využití podpůrných agend není povinné a je možné používat pouze ty, které se týkají naší konkrétní mzdové problematiky. Hodnoty z těchto agend se poté automaticky přenesou do Měsíční mzdy, kde je lze dodatečně zrušit či upravit.

Obsah stránky:

Mapa modulu Mzdy

Tok dokladů a informací v modulu Mzdy

  D_Mzdy_schema_new.png Statistika TREXIMA - Zpravodajská jednotka Personalistika Uzávěrka mezd Roční vyúčtování daně Evidenční listy důchodového pojištění Měsíční mzdy Příprava mezd Zálohy mezd Výkaz práce Docházka Nepřítomnosti Exekuce Kategorie pracovních poměrů Druhy nepřítomností Číselník prací Střediska Výkony Zakázky

Mapa programu DUEL

D_Mapa_programu.png

Grafický přehled všech modulů programu DUEL s vyznačením vazeb mezi nimi.

toppage.gif Začátek stránky

Seznam číselníků, nastavení a agend

Modul Mzdy disponuje také řadou číselníků a legislativních parametrů pro správné zpracování jednotlivých mezd:

Číselníky, které ovlivňují výpočet mzdy:

Mzdové agendy, které jsou pro zpracování měsíčních mezd povinné:

Ostatní pomocné agendy a evidenční číselníky

Parametry pro korektní výpočet mezd.

Upozornění Hodnoty následujících parametrů vycházejí z legislativy a jsou dodávány společně s programem, proto doporučujeme do nich ručně nezasahovat - s výjimkou změn legislativy.

Parametry, kterými určíme chování při přenosu mezd do Závazků a pohledávek a do Účetního deníku:

Agendy sloužící pro tvorbu statistického výkazu mezd (TREXIMA):

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

ProfilSpolečné, Účetnictví, Daňová evidence, Kancelář, Majetek, Mzdy, Sklady, Maloobchodní prodej, E-shopy, Nastavení firmy, ŽivéFirmy.cz, RSS, Pomůcky

toppage.gif Začátek stránky