Zpravodajská jednotka

Aktuální firma | Mzdy | Statistika | Zpravodajská jednotka

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Export.png

Agenda Zpravodajská jednotka zachycuje informace pro tvorbu statistického výkazu mezd (TREXIMA). Základní informace jsou přebírány z Personalistiky a archivovaných Měsíčních mezd. Pro správné naplnění statistického výkazu je však nutno uvést ještě další hodnoty. Zpravodajská jednotka = soubor o ekonomickém subjektu je tvořen jednou datovou větou vztahující se k celému ekonomickému subjektu (včetně všech závodů, poboček, provozoven, …).

Potřebná data je možné pomocí operací Firma a Naplnit nechat vygenerovat podle parametrů účtované firmy nebo je možné je ručně zadat. Výsledná data je poté možné vyexportovat ve formátu TXT a společně s daty z agendy Výkaz mezd odeslat ke zpracování.

Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří byli v rozhodném období v pracovním poměru. Avšak nezáleží na tom, zda jsou skutečně přítomni v práci či nikoliv (např. pro nemoc, dovolenou na zotavenou apod.). Patří sem i společníci ve společnostech s ručením omezeným, komanditisté v komanditních společnostech, kteří jsou ve společnosti v pracovním poměru. Do evidenčního počtu se nezahrnují např. zaměstnanci pracující podle dohod konaných mimo pracovní poměr, osoby uvolněné k výkonu veřejné funkce, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (vykonávají-li ale současně práci v pracovním poměru, do evidenčního počtu se zahrnou), učni a studenti na praxi apod.

Upozornění Zpracování exportovaných dat již neprobíhá v offline aplikaci s následným odesláním, ale je nutno soubory načítat na webovém rozhraní umístěném na adrese https://www.ispv.cz/ikp/, kde je připraven internetový portál pro kontroly a odeslání statistických výkazů. Do připraveného formuláře vložte vygenerované soubory a pokračujte dle průvodce na uvedených internetových stránkách.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Zpravodajska_jednotka_Formular.png

Referenční období...

Zpracovávané období pro statistiku.

Zpravodajská jednotka...

Identifikační údaje zpravodajské jednotky.

Mzdy...

Údaje načtené z měsíčních mezd za zpracovávané období. Některé údaje je potřeba doplnit, resp. přepočítat ručně.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

D_Zpravodajska_jednotka_Operace_1.pngD_Zpravodajska_jednotka_Operace_2.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak zpracovávat mzdovou statistiku Trexima.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Výkaz mezd

toppage.gif Začátek stránky