Zpravodajská jednotka - Exportovat

Aktuální firma | Mzdy | Statistika | Zpravodajská jednotka

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Zpravodajská jednotka zachycuje informace o firmě pro tvorbu statistického výkazu mezd (TREXIMA). Základní informace jsou přebírány z parametrů účtované firmy, přičemž musí být ještě doplněny některé údaje ručně. Průvodce exportem výkazu mezd umožňuje určení cílové destinace, do níž bude umístěn vytvořený soubor MI.TXT.

Export DBF

  1. Z agendy Zpravodajská jednotka  spustíme operaci Exportovat.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zvolíme umístění cílového souboru MI.TXT

  4. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Výkaz mezd, Zpravodajská jednotka