Výkaz mezd

Aktuální firma | Mzdy | Statistika | Výkaz mezd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Export.png

Výkaz mezd zachycuje informace o jednotlivých zaměstnancích pro tvorbu statistického výkazu mezd (TREXIMA). Základní informace jsou přebírány z Personalistiky (podle příznaku Statistika u použité Kategorie pracovních poměrů) a archivovaných Měsíčních mezd. Pro správné naplnění statistického výkazu je však nutno uvést ještě další hodnoty.

Upozornění Před zpracováním výkazu mezd je nutné zpracovat informace o zpravodajské jednotce.

Soubor zahrnuje všechny pracovní poměry zaměstnanců, kteří byli alespoň jeden den ve sledovaném období v evidenčním počtu. Sledovaným obdobím je doba od počátku kalendářního roku do konce čtvrtletí, ke kterému se šetření provádí. Datová věta obsahuje následující skupiny položek:

Upozornění Zpracování exportovaných dat již neprobíhá v offline aplikaci s následným odesláním, ale je nutno soubory načítat na webovém rozhraní umístěném na adrese https://www.ispv.cz/ikp/, kde je připraven internetový portál pro kontroly a odeslání statistických výkazů. Do připraveného formuláře vložte vygenerované soubory a pokračujte dle průvodce na uvedených internetových stránkách.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Vykaz_mezd_Formular.png

Referenční období...

Zpracovávané období pro statistiku.

Zpravodajská jednotka...

Identifikace zpravodajské jednotky.

Zaměstnanec...

Osobní údaje pracovníka z Personalistiky.

Odpracovaná doba...

Načtená odpracovaná doba a fond pracovní doby z měsíčních mezd za sledované období.

Absence...

Nepřítomnosti z měsíčních mezd za sledované období.

Mzda...

Částky z měsíčních mezd za sledované období.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

D_Vykaz_mezd_Operace_1.pngD_Vykaz_mezd_Operace_2.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak zpracovávat mzdovou statistiku Trexima.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Zpravodajská jednotka, Personalistika, Měsíční mzdy

toppage.gif Začátek stránky