Kategorie pracovních poměrů

Aktuální firma | Mzdy | Číselníky | Kategorie pracovních poměrů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_personalistika.png

Číselník Kategorie pracovních poměrů slouží k definici odvodů na zdravotní a sociální pojištění pro jednotlivé pracovní poměry. Nastavení jednotlivých kategorií pracovních poměrů a jejich následné použití pro konkrétní zaměstnance je zásadní při způsobu výpočtu vyměřovacího základu a tedy i výše odvodu pojistného. Podrobnosti o dané kategorii nalezneme na záložce 2. Poznámka. Číselník je možné upravovat podle legislativních změn nebo doplňovat podle specifických potřeb.

Upozornění Číselník v distribuční podobě neobsahuje všechny varianty kategorií. U každé používané kategorie doporučujeme důkladnou kontrolu způsobu odvodů zdravotního a sociálního pojištění, zejména s ohledem na existenci dalších zaměstnání!

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Kategorie_pracovnich_pomeru_formular.png
D_Kategorie_pracovnich_pomeru_zalozky.png

Kategorie poměru

Poznámka Výši aktuální částky snížení vyměřovacího základu nalezneme v agendě Zdravotní pojištění v údaji „Snížení pro důchodce“.

Upozornění Tuto definici lze použít pouze v případě zaměstnávání více než 50% osob se zdravotním postižením a pouze pro ty zaměstnance, kterým byl přiznán invalidní důchod (dle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).

Poznámka Výši aktuální částky snížení vyměřovacího základu nalezneme v agendě Zdravotní pojištění v údaji „Snížení pro invalidy“.

Poznámka Výši aktuální částky rozhodného příjmu nalezneme v agendě Sociální pojištění v údaji „RP nemocenské pojištění (minimum)“.

Poznámka Výši aktuální částky rozhodného započitatelného příjmu nalezneme v agendě Sociální pojištění v údaji „RP nemocenské pojištění (DPP)“.

Upozornění Tato varianta byla v platnosti pouze do konce roku 2011.

Upozornění Tato varianta byla v platnosti pouze do konce roku 2011.

Poznámka Výši aktuální částky rozhodného příjmu nalezneme v agendě Sociální pojištění v údaji „RP nemocenské pojištění (minimum)“.

Poznámka Výši aktuální částky rozhodného započitatelného příjmu nalezneme v agendě Sociální pojištění v údaji „RP nemocenské pojištění (DPP)“.

Poznámka Výši aktuální částky rozhodného příjmu nalezneme v agendě Sociální pojištění v údaji „RP nemocenské pojištění (minimum)“.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Kategorie_pracovnich_pomeru_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínámí je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam pracovních poměrů

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

3. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Personalistika, Měsíční mzdy

toppage.gif Začátek stránky