Výkaz mezd - Exportovat

Aktuální firma | Mzdy | Statistika | Výkaz mezd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Výkaz mezd zachycuje informace o jednotlivých zaměstnancích pro tvorbu statistického výkazu mezd (TREXIMA). Základní informace jsou přebírány z Personalistiky (podle příznaku Statistika u použité Kategorie pracovních poměrů) a archivovaných Měsíčních mezd, přičemž musí být ještě doplněny některé údaje ručně. Průvodce exportem výkazu mezd umožňuje určení cílové destinace, do níž bude umístěn vytvořený soubor MP.TXT

Export DBF

  1. Z agendy Výkaz mezd spustíme operaci Exportovat.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zvolíme umístění cílového souboru MP.TXT

  4. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Výkaz mezd, Zpravodajská jednotka