Vzdělání

Aktuální firma | Mzdy | Číselníky | Vzdělání

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Číselník Vzdělání je podpůrná agenda pro rychlé zadávání údaje v osobní kartě zaměstnance v agendě Personalistika (záložka Evidence), kde má převzatá hodnota pouze informativní charakter a nijak neovlivní způsob výpočtu a výši mzdy. Číselník můžeme doplňovat dle potřeby.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Vzdelani_formular.png
D_Vzdelani_zalozky.png

Vzdělání

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Vzdelani_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínámí je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam

Seznam všech zadaných typů vzdělání. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Personalistika

 

toppage.gif Začátek stránky