Uzávěrka mezd

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Uzávěrka mezd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_uzaverka_mezd.png

Uzávěrka mezd je nevratná akce, která obsahuje všechny kroky, potřebné pro uzavření aktuálního mzdového období a přípravu na zpracování mezd v dalším měsíci. Tato agenda nedisponuje klasickým formulářem, ale pouze dostupnými operacemi. Ty jsou uvedeny v pořadí, v jakém je doporučujeme provést:

 1. Provedeme zálohu dat.

 2. Přeneseme mzdy do agendy Závazky a Pohledávky.

 3. Zaúčtujeme mzdy do Účetního deníku.

 4. Mzdy uzavřeme pomocí operace Uzávěrka. V průběhu této operace program provede následující kroky:

  • Přepočte informace o čerpané dovolené a zbývajícím nároku.

  • Přepočte nepřítomnosti a naplní rekapitulace v agendě Nepřítomností (rekapitulace obsahují historii jednotlivých nepřítomností).

  • Aktuálně zpracované mzdy přenese do archivu.

  • Při uzávěrce kvartálního měsíce spustí přepočet průměrného výdělku.

  • Nastaví nové mzdové období v parametrech firmy v oddílu Mzdy.

Agenda se skládá ze čtyř operací

 
D_uzaverka_mezd_operace_1.pngD_uzaverka_mezd_operace_2.pngD_uzaverka_mezd_operace_3.pngD_uzaverka_mezd_operace_5.png

Upozornění Před závěrkou proveďte zálohu dat!

Pracovní postupy

 1. Jak přenést mzdy do Závazků a pohledávek.

 2. Vytvoření převodního příkazu z měsíčních mezd.

 3. Jak zaúčtovat mzdy do Účetního deníku.

 4. Jak pracovat s průměrným výdělkem pro náhrady mezd.

 5. Jak program zpracovává zákonné pojištění.

 6. Jak uzavřít měsíční mzdy.

Související témata

Měsíční mzdy, Parametry firmy