Uzávěrka mezd - Přenos do Závazků a pohledávek

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Uzávěrka mezd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace 2. Přenos do Závazků a pohledávek slouží k vytvoření dávky pro přenos do agendy ZaP. Spuštěním operace 2. Přenos do Závazků a pohledávek v Uzávěrce mezd se otevře okno pro volbu zdroje dat.

D_uzaverka_mezd_operace_2_Pruvodce.png

Nastavení parametrů

  1. Zkontrolujeme parametry uzavíraného období.

  2. Zvolíme datum vystavení a datum splatnosti.

  3. Potvrďte označení dokladové řady pro závazky a pohledávky z mezd.

  4. Nastavíme podmínky kumulace.

  5. Zkontrolujeme přenos Zákonného pojištění.

  6. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje dávku pro přenos záznamů do Závazků a pohledávek.

Tip Kontrolní sestavu Zákonného pojištění nalezneme v agendě Měsíční mzdy. Tato sestava má jako parametry rok a kvartál, za který zobrazí součty vyměřovacích základů za zaměstnance a celkovou částku zákonného pojištění za firmu podle zadaných  firemních parametrů.
Pokud máme zpracovány mzdy za společníky, kteří nemají podepsanou pracovní smlouvu, musí mít v poznámce v Personalistice uvedeno "bez smlouvy". Jinak by jejich mzdy neoprávněně vstupovaly do kvartálního zpracování zákonného pojištění.

Dávka

Tip Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Zálohy mezd takové záznamy existují.

Související témata

Závazky a Pohledávky,  Měsíční mzdy,