Parametry firmy - Význam parametrů v sekci Mzdy

Aktuální firma | Nastavení firmy | Parametry firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Význam parametrů v sekci Mzdy

Sekce Mzdy ovlivňuje chování programu v modulu Mzdy. Jsou zde jak hodnoty obvyklé, které můžeme při použití kdykoli přepsat, tak ale i hodnoty ovlivňující samotný výpočet mezd a tím i některé odvody (Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele). Parametry pro Mzdy doporučujeme nastavit dle individuálních potřeb tak, aby nám výrazně zjednodušily a urychlily naši práci.

D_Parametry_firmy_P7_Formular.png

Parametry zpracování mezd

Hodnoty uvedené v této části mají přímý vliv na výpočet a zpracování mezd. Mzdové období se automaticky mění v závislosti na uzavření mezd, ale v případě potřeby jej můžeme editovat ručně.

Poznámka Parametr je historického původu, dle aktuálně platné legislativy nemá na zpracování mezd žádný vliv.

Poznámka ke mzdovému období Veškeré mzdové agendy se otevírají se zapnutým filtrem „Aktuální mzdové období“. Jedná se o období uvedené v těchto parametrech.

Doklady pro účtování mezd

Označení dokladové řady, která bude použita při přenosu měsíčních mezd do agend Účetní deník a Závazky a Pohledávky. Dokladová řada musí být zadána v číselníku Doklady.

Kategorie pracovního poměru

Hodnoty, které se automaticky doplňují při pořízení nového zaměstnance v agendě Personalistika. V případě potřeby je samozřejmě můžeme ručně změnit při pořízení.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Hodnoty vycházející z legislativy – dle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb.

 

Typ činnosti (vybraná odvětví)

Sazba (v promile)

Dobývání černého uhlí a rud,…

50,4

Práce s výbušninami a jedy, ve výškách,…

10,5

Výroba masa, stavebnictví, požární ochrana,…

9,8

Pozemní doprava, výroba cukru a nápojů,…

8,4

Zemědělství  

7,0

Zpracování dat a související činnosti,…

2,8

Ostatní ekonomické činnosti

5,6

Služební vozidlo pro soukromé účely

Použití služebního automobilu pro soukromé účely.

Parametry mezd

Hodnoty, které se automaticky doplňují při pořízení nového zaměstnance v agendě Personalistika. V případě potřeby je samozřejmě můžeme ručně změnit při pořízení.

Ostatní pracovní postupy

  1. Význam parametrů v sekci Parametry firmy.

  2. Význam parametrů v sekci Instituce.

  3. Význam parametrů v sekci Daň z přidané hodnoty.

  4. Význam parametrů v sekci Účetnictví nebo Význam parametrů v sekci Finance.

  5. Význam parametrů v sekci Kancelář.

  6. Význam parametrů v sekci Majetek.

  7. Význam parametrů v sekci Mzdy.

  8. Význam parametrů v sekci Sklady.

  9. Význam parametrů v sekci Uzávěrky.

  10. Význam parametrů v sekci Správa firmy.

Související témata

Společné, Účetnictví, Daňová evidence, Kancelář, Majetek, Mzdy, Sklady, Maloobchodní prodej, E-shopy, Parametry firmy