Parametry firmy - Význam parametrů v sekci Účetnictví

Aktuální firma | Nastavení firmy | Parametry firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Význam parametrů v sekci Účetnictví

Sekce Účetnictví ovlivňuje chování programu v modulu Účetnictví. Hodnoty zde nastavené jsou chápány jako hodnoty obvyklé a program je nabízí při konkrétních operacích či zadávání záznamů. Jedná se pouze o hodnoty obvyklé, které po nabídnutí v dokladu můžeme přepsat dle aktuálně potřebných údajů. Parametry pro Účetnictví doporučujeme nastavit dle individuálních potřeb tak, aby nám výrazně zjednodušily a urychlily naši práci.

D_Parametry_firmy_P4_Formular.png

Obvyklý druh účtování

Obvyklá skupina DPH

Způsob účtování do ÚD

Údaje mohou nabývat těchto hodnot:

Všechny varianty zaúčtování zohledňují nastavení dokladových řad a jejich parametr Účtovat předpis. Pokud ho dokladová řada nemá vyplněný, příslušné doklady se do dávky nedostanou.

Zálohy

Nastavení dokladové řady, skupiny mimo DPH a druhů účtování, které má program použít pro operaci Zálohy. Tuto operaci nalezneme v agendě Závazky a pohledávky pod klávesovou zkratkou Ctrl+6.

Haléřové vyrovnání

Nastavení příslušných účtů a dokladové řady, které má program použít pro operaci Haléřové vyrovnání. Tuto operaci nalezneme v agendě Závazky a pohledávky pod klávesovou zkratkou Ctrl+5.

Kurzové rozdíly

Nastavení příslušných účtů a dokladové řady, které má program použít pro operaci Kurzové rozdíly. Tuto operaci nalezneme v agendě Závazky a pohledávky pod klávesovou zkratkou Ctrl+7.

Dobropis a Storno

Nastavení dokladové řady, které má program použít pro operaci Dobropis a Storno. Operaci Dobropis nalezneme v agendě Závazky a pohledávky. Operaci Storno nalezneme v agendě Účetní deník pod klávesou zkratkou Ctrl+4.

Vzájemný zápočet

Nastavení dokladové řady a účtu, které má program použít při vzájemném zápočtu. Vzájemný zápočet můžeme zpracovat v agendě Návrhy vzájemných zápočtů.

Proúčtování plateb

Nastavení dokladové řady a účtu, které má program použít při platbě závazku či pohledávky v jiné měně, než ve které doklad evidujeme (např. pokud fakturu v měně EUR hradíme z bankovního účtu vedeného v měně Kč). Tuto automatickou operaci platby lze vyvolat pouze v agendě Závazky a pohledávky pod klávesovou zkratkou Ctrl+2.

Daňová povinnost

Nastavení dokladové řady a účtu, které má program použít při automatickém přenosu daňové povinnosti do agendy Závazky a pohledávky. Operaci Přenést do ZaP nalezneme v agendě Zpracování DPH pod klávesou zkratkou Ctrl+6.

Nadměrný odpočet

Nastavení dokladové řady a účtu, které má program použít při automatickém přenosu nadměrného odpočtu do agendy Závazky a pohledávky. Operaci Přenést do ZaP nalezneme v agendě Zpracování DPH pod klávesou zkratkou Ctrl+6.

Upomínky

Nastavení dokladové řady a parametrů, které má program použít při upomínkách. Upomínky můžeme zpracovat v agendě Upomínky.

Penalizace

Nastavení dokladové řady a parametrů, které má program použít při penalizaci. Penalizace můžeme zpracovat v agendě Penalizace.

Ostatní pracovní postupy

  1. Význam parametrů v sekci Parametry firmy.

  2. Význam parametrů v sekci Instituce.

  3. Význam parametrů v sekci Daň z přidané hodnoty.

  4. Význam parametrů v sekci Účetnictví nebo Význam parametrů v sekci Finance.

  5. Význam parametrů v sekci Kancelář.

  6. Význam parametrů v sekci Majetek.

  7. Význam parametrů v sekci Mzdy.

  8. Význam parametrů v sekci Sklady.

  9. Význam parametrů v sekci Uzávěrky.

  10. Význam parametrů v sekci Správa firmy.

Související témata

Společné, Účetnictví, Daňová evidence, Kancelář, Majetek, Mzdy, Sklady, Maloobchodní prodej, E-shopy, Parametry firmy