Parametry firmy - Význam parametrů v sekci Kancelář

Aktuální firma | Nastavení firmy | Parametry firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Význam parametrů v sekci Kancelář

Sekce Kancelář ovlivňuje chování programu v modulu Kancelář. Hodnoty zde nastavené jsou chápány jako hodnoty obvyklé a program je nabízí při konkrétních operacích či zadávání záznamů. Jedná se pouze o hodnoty obvyklé, které po nabídnutí v dokladu můžeme přepsat dle aktuálně potřebných údajů. Parametry pro Kancelář doporučujeme nastavit dle individuálních potřeb tak, aby nám výrazně zjednodušily a urychlily naši práci. Dále tu jsou parametry pro zpracování silniční daně. Jedná se o hodnoty vycházející z legislativy a doporučujeme do nich ručně nezasahovat.

D_Parametry_firmy_P5_Formular.png

Faktury

Nastavení příslušných parametrů, které program použije v agendě Fakturace – kancelář.

Obvyklé hodnoty DPH

Nastavení automaticky nabízené sazby DPH v položkách v agendách Fakturace – kancelář a Objednávky – kancelář.

Kniha jízd

Silniční daň

Hodnoty vycházející z legislativy, které ovlivňují zpracování Silniční daně. Uvedené údaje odpovídají §6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Do těchto parametrů doporučujeme ručně nezasahovat.

Platební podmínky

Evidence pošty

Nastavení příslušných parametrů, které program použije v agendě Evidence pošty.

Ostatní pracovní postupy

  1. Význam parametrů v sekci Parametry firmy.

  2. Význam parametrů v sekci Instituce.

  3. Význam parametrů v sekci Daň z přidané hodnoty.

  4. Význam parametrů v sekci Účetnictví nebo Význam parametrů v sekci Finance.

  5. Význam parametrů v sekci Kancelář.

  6. Význam parametrů v sekci Majetek.

  7. Význam parametrů v sekci Mzdy.

  8. Význam parametrů v sekci Sklady.

  9. Význam parametrů v sekci Uzávěrky.

  10. Význam parametrů v sekci Správa firmy.

Související témata

Společné, Účetnictví, Daňová evidence, Kancelář, Majetek, Mzdy, Sklady, Maloobchodní prodej, E-shopy, Parametry firmy