Zálohování dat - provedení

Profil | Agendy | Zálohování dat

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce pro zálohování slouží k vygenerování záložní kopie dat zpracovávané firmy.

Zálohování dat

  1. Spustíme operaci Zálohovat.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Potvrdíme nebo upravíme název zálohy.

  4. Můžeme zadat popis zálohy.

  5. Zvolíme název souboru a cílový adresář (můžeme použít standardní systémovou funkci Procházet).

  6. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme. V agendě Zálohování dat objeví nový záznam o provedené záloze.

Tip Přestože program umožňuje zadání libovolné cesty k uložení záložního souboru, je vzhledem k velikosti tohoto souboru vyloučené ukládat jej na diskety. Proto nastavíme cestu na pevný disk. Archivace je rychlejší, je však potřeba mít dostatek místa na disku. Ukládáme-li zálohu na disk, na kterém jsou i vlastní data, může být při poruše disku vše nenávratně ztraceno. Záložní soubor doporučujeme zkopírovat na jiné paměťové médium (CD ROM, ZIP apod.).

Upozornění Záložní soubor uložený na disku obsahuje data v nekomprimované podobě. Aby bylo možné jej uložit například na disketu, doporučujeme jej nejprve zkomprimovat komprimačním programem. Běžně a volně jsou dostupné programy WINZIP, WINRAR, ARJ a mnoho dalších. Zkomprimovaný soubor může být až 10x menší než původní záložní soubor. Pro případ, že velikost zkomprimovaného souboru překročí kapacitu diskety, umí zmíněné archivační programy tzv. pokračovací archivy (na více disket).

Upozornění Při ukládání záložního souboru na diskety je třeba mít na paměti, že se jedná o mechanicky snadno poškoditelná média, a proto doporučujeme provádět tzv. generační zálohy (více zde). Pokud se rozhodnete investovat například do ZIP mechaniky, můžeme takovou investici jen doporučit. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit výrazně vyšší stabilitu tohoto média. Další výhodou takového řešení je vyšší rychlost zápisu a také vyšší kapacita, která poměrem cena/kapacita diskety také předčí.

Související témata

Zálohování dat