Zálohování a obnova dat

Profil | Agendy | Zálohování dat

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Zalohy.png

Proč je důležité provádět zálohování dat

Veškerá pořízená data jsou programem DUEL neustále ukládána do souborů na pevný disk. Může se však stát, že dojde k jejich narušení. Z Nejčastější problémy bývají způsobeny např. virovou nákazou, poruchou počítače, výpadkem elektrického proudu, kolísáním napětí v elektrické síti, zásahem blesku či neodborným zásahem obsluhy (smazáním některých souborů a podobně). Data lze smazat i nepozorností obsluhy.

Zálohováním rozumíme uložení kopie dat na jiné místo (do jiného adresáře, na pevný disk serveru nebo na CD ROM).

Upozornění Pravidelným zálohováním získáme jistotu, že nepřijdeme o data, jejichž cena je mnohdy vyšší než cena programu a počítače.

Obsah stránky:

Videonávod Zálohování a obnova dat

Videonávod Zálohování a obnova dat

thumb-zalohovani.jpg

Tabulka a popis údajů

Tabulka obsahuje seznam všech provedených záloh zpracovávaných firem, které byly v průběhu práce s programem DUEL provedeny. Jedná se pouze o odkazy na záložní soubory, nikoliv tedy o fyzické soubory s těmito zálohami. V případě, že dojde ke smazání souboru se zálohou z příslušného umístění, odkaz zde i nadále zůstává. Pomocí funkce Hromadné mazání (na záložce Doplňky) lze seznam v tabulce upravit dle skutečnosti.

Operace

 
D_Zalohy_Operace_1.pngD_Zalohy_Operace_2.pngD_Zalohy_Operace_3.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

Zálohování dat

 1. Otevřeme agendu Zálohování dat.

 2. Spustíme operaci Záloha firmy nebo Záloha firem.

 3. Postupujeme podle pokynů Průvodce pro zálohování firmy nebo Průvodce pro zálohování firem. Průvodce nabídne možnost popisu zálohy pro pozdější snadnou identifikaci jednotlivých záloh (může jich být neomezeně mnoho). Popis není povinný - program vždy doplní datum a čas provedení zálohy. Pro úspěšné provedení zálohy je třeba zadat název budoucího záložního souboru včetně úplné cesty, kam bude soubor uložen.
  Při tvorbě názvu souboru můžeme použít proměnné, které se při ukládání nahradí skutečnými údaji:

 4. Po ukončení se v seznamu objeví nový záznam o provedené záloze.

Obnova dat z evidované zálohy

 1. Otevřeme agendu Zálohování dat.

 2. Ze seznamu dostupných záloh vybereme tu, ze které chceme data obnovit.

 3. Spustíme operaci Obnovit.

 4. Postupujeme podle pokynů Průvodce obnovou zálohy.

Obnova dat ze souboru

 1. Otevřeme agendu Zálohování dat.

 2. Spustíme operaci Obnovit.

 3. Postupujeme podle pokynů Průvodce obnovou zálohy, kdy na disku vybereme soubor/soubory se zálohou a pokračujeme v obnovování.

Upozornění Pro korektní průběh zálohování a obnovy dat je nutné uzavřít všechny otevřené agendy a uložit rozpracované údaje.

Tip Pro rychlejší přístup k zálohám je možné operaci Zálohování uložit do složky Oblíbené nebo jí v okně Vlastnosti agendy přiřadit individuální klávesovou zkratku.

Generační zálohy

Pokud bychom prováděli archivaci stále na jedno místo, může nastat situace, kdy z nesprávných dat vytvoříme i záložní kopii. Proto je vhodné pořizovat vícegenerační zálohy dle následujícího návodu:

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Průvodce pro zálohování, Průvodce obnovou zálohy

 toppage.gif Začátek stránky