Zálohování dat - obnova ze zálohy

Profil | Agendy | Zálohování dat

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce pro obnovu slouží k obnovení dat ze záložní kopie zpět do systému.

Obnovení dat z evidencí záloh

  1. V agendě Zálohování dat vybereme záznam požadované zálohy.

  2. Spustíme operaci Obnova.

  3. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  4. Potvrdíme volbu Obnovit zálohu

  5. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme. Program v agendě Zpracovávané firmy založí novou firmu s původním jménem doplněným o datum obnovení.

Obnovení dat ze souboru/souborů

  1. Spustíme operaci Obnova.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zvolíme Obnovit zálohu ze souboru a nalistujeme soubor (můžeme použít standardní systémovou funkci Procházet). Pomocí tlačítka Ctrl nebo Shift můžeme vybrat více souborů a obnovit tak více firem najednou.

  4. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme. Program v agendě Zpracovávané firmy založí novou firmu (nebo více nových firem) s původním jménem doplněným o datum obnovení.

Poznámka Před obnovou dat je nutné uzavřít otevřenou firmu. Teprve pak je možné obnovu dat provést. Více zde.

Upozornění Jestliže jsme data zkomprimovali nějakým komprimačním programem, je třeba záložní soubor rozbalit.

Související témata

Zálohování dat, Zpracovávané firmy