Zpracovávané firmy

Profil | Agendy | Zpracovávané firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Firmy.png

Agenda Zpracovávané firmy slouží ke správě firem v aktuálním profilu programu DUEL.

V závislosti na aktuální licenci programu DUEL je možné zpracovávat buď jednu firmu nebo neomezené množství firem, a to jak v režimu daňové evidence, tak v režimu účetnictví.

Veškeré činnosti v agendě Uživatelé jsou prováděny prostřednictvím operací.

Obsah stránky:

Tabulky a popis údajů

Hlavní seznam – výčet všech založených zpracovávaných firem

Doplňující seznam – seznam oprávněných uživatelů

Tip Nastavení přístupu uživatelů do konkrétní firmy se provádí z agendy Uživatelé. Více zde.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Firmy_Operace_1.pngD_Firmy_Operace_2.pngD_Firmy_Operace_3.pngD_Firmy_Operace_4.pngD_Firmy_Operace_5.pngD_Firmy_Operace_6.pngD_Firmy_Operace_7.pngD_Firmy_Operace_8.png

Poznámka: založení nové firmy provede i operace Obnova dat ze zálohy (viz agenda Zálohování a obnova dat).

Upozornění: Nově založená firma je přístupná pouze uživateli, který ji založil. Chceme-li, aby s ní mohli pracovat i jiní uživatelé, musíme jim jí v operaci Firmy v agendě Uživatelé zpřístupnit.

Upozornění: Před smazáním doporučujeme firmu zálohovat pro případné budoucí potřeby s firmou pracovat!

Poznámka: Pokud se tato operace objeví, tak až ve verzi uvolněné v průběhu roku. Při upgrade na novou verzi do nového roku není potřeba dokončovat aktualizaci, protože o vše potřebné se postará přímo proces upgradu.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

Otevření firmy

Otevření firmy z hlavního menu:

 1. Příkazem DUEL / Zpracovávané firmy / Otevřít firmu v hlavním menu otevřeme nabídku existujících firem.

 2. Vybereme název požadované firmy a potvrdíme.

Otevření firmy z agendy Zpracovávané firmy:

 1. V seznamu nalistujeme požadovanou firmu.

 2. Spustíme operaci Otevřít.

Upozornění Otevření nové firmy uzavře firmu, se kterou jsme dosud pracovali.

Otevření firmy z okna Otevřít firmu:

 1. Ikonou DUEL/ Zpracovávané firmy / Otevřít firmu z hlavního menu zavoláme okno Otevřít firmu.

 2. V seznamu dostupných firem vybereme požadovanou firmu a potvrdíme klávesou Enter.

Tip Jestliže chceme, aby se zvolená firma otevírala automaticky při spuštění programu, aktivujeme volbu Zapamatovat pro příští přihlášení (Alt+Z).

Zavření firmy

Otevřenou firmu můžeme zavřít několika způsoby:

Tip Firmu, do které se nechceme přihlašovat (ale chceme si ponechat její účetní data), můžeme pomocí volby Deaktivovat ponechat v systému bez možnosti otevření.

Ostatní pracovní postupy

 1. Evidence firem v programu DUEL.

 2. Jak založit novou firmu.

 3. Jak převzít firemní data z programu STEREO.

 4. Firmy a uživatelé - přiřazování, práva apod.

 5. Smazání firmy - souvislosti a důsledky.

 6. Aktualizace firemních databází po instalaci nové verze programu.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Založení nové firmy, Změna existující firmy, Smazání firmy, Uživatelé, Firmy dostupné uživateli,

toppage.gif Začátek stránky