Zpracovávané firmy - Založení nové firmy

Profil | Agendy | Zpracovávané firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_zalozit_firmu.png

Průvodce Založení nové firmy slouží k přidání nové účetní jednotky (firmy nebo fyzické osoby) do systému. Při první instalaci programu se průvodce objeví automaticky v případě, že neexistuje žádná zpracovávaná firma. V Průvodci můžeme:

 • založit novou prázdnou firmu,

 • založit příklad nebo

 • importovat data z dosovské verze programu STEREO od firmy Ježek software (firma v režimu Účetnictví) nebo

 • importovat data  ÚČTO od firmy Tichý & spol. (firma v režimu Dańové evidence).

Nová firma vznikne také Obnovením ze zálohy.

Otevření průvodce

Založení firmy

 1. Spustíme operaci Založit.

 2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

 3. Zvolíme režim účetní agendy:

 4. Z nabízených voleb vybereme:

 1. Zadáme Základní nastavení firmy:

 1. Při volbě Data z programu STEREO nebo Data z programu ÚČTO zadáváme pouze Název firmy a nalistujeme cestu k souboru s exportovanými připravenými daty.

 2. Můžeme nastavit Barvu, které nám pomůže při odlišení firmy mezi ostatními. Také zvolíme, zda chceme firmu přepnout do režimu Ostré verze v okně Registrace. Bez toho bude firma pracovat v režimu demoverze se souvisejícími omezeními a zda ji chceme po založení rovnou otevřít.

 3. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Zpracovávané firmy, Rychlé spouštění