Zpracovávané firmy - Změna existující firmy

Profil | Agendy | Zpracovávané firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Změnou firmy slouží ke změně statusu zvolené firmy. Firmu můžeme aktivovat nebo deaktivovat. Deaktivovaná firma zůstane v seznamu, ale nevystupuje v nabídkách a nelze se do ní přihlásit. To je možné až po její opětovné aktivaci.

Změna firmy

  1. Spustíme operaci Změnit.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. V zaškrtávátku Aktivovat / Deaktivovat firmu ... název nastavíme požadovanou hodnotu.

  4. Podle potřeby můžeme zadat nový název firmy.

  5. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Tip Předchozí uzavřená účetní období jednotlivých firem můžeme tímto způsobem ponechat v systému aniž by se objevovala v nabídkách. Přitom se k jejich datům můžeme jednoduše vrátit (např. při kontrole úřadů) opětovnou aktivací.

Související témata

Zpracovávané firmy