Zpracovávané firmy - Servis

Profil | Agendy | Zpracovávané firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Servis slouží k provedení systémových úprav nad zvolenou firmou.

Servis zpracovávaných firem

  1. Z agendy Zpracovávané firmy spustíme operaci Servis.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Na stránce operace vybereme požadovaný typ zásahu. 

  4. Na další stránce je rekapitulace nebo zde může být parametr pro zvolenou operaci (například pole pro zadáí SQL příkazu, který se má vykonat apod.).

  5. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Upozornění Tyto operace provádějte vždy po konzultaci s techniky Hotline.

Související témata

Zpracovávané firmy